Prostorni planovi

Prostoni plan uređenja Grada Zaboka (PROČIŠĆENI GRAFIČKI DIO NAKON VIII. izmjena i dopuna)

PPUG Zabok - VIII izmjene i dopune - ELABORAT PLANA 

https://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2021_29.pdf

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI - PPUG Zabok - VIII. izmjene i dopune

Izvješće O JAVNOJ RASPRAVI
30. lipnja 2021. 5,2 MB

PPUG Zabok - VIII. izmjene i dopune - PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

Obrazac PPUGZ

Obrazac PPUGZ
15. lipnja 2021. 34,5 KB
                                    

   O D L U K A

da nije potrebno provesti  stratešku procjenu utjecaja na okoliš  VIII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

Trenutno važeći prostorni plan:

Prostorni plan uređenja Grada Zaboka VII. izmjene i dopune

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_37.pdf#page=43

Napomena: Vizualizacija prostornog i urbanističkog plana dostupna je putem dodatka webGIS Grada Zaboka - dolje desno na ovoj stranici. Navigacija u dodatku: s lijeve strane izaberite izbornik "Prostorni planovi", zatim "PPUG" (za prostorni plan) te zatim odgovarajuće podloge plana klikom na prazni kružić ili kvadratić pokraj naziva podloge (npr. kvadratić ispred naziva  "4. Građevinska područja"). Radi lakšeg snalaženja možete i u izborniku "Administrativno" označiti dodatak "Katastarske čestice".

______________________________________________________________________

Prostorni plan uređenja Grada Zaboka VI. izmjene i dopune

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka - pročišćeni tekst (obuhvaćene su sve izmjene i dopune PPUGZ zaključno s V. izmjenama i dopunama).

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=47

Odluka o VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=6

__________________________________________________________________

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA ZABOKA 2013. – 2016.

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2017_24.pdf#page=40

 

____________________________________________________________________

Prostorni plan u postupku donošenja

VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Zaboka - IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Odluka da nije potrebno provesti  stratešku procjenu utjecaja na okoliš  VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

Odluka o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_5.pdf#page=27

 Odluka o započinjanju postupka ocijene o potrebi provedbe strateške procijene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2020_3.pdf#page=3

Prostorni planovi na snazi

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA ZABOKA VI. IZMJENE I DOPUNE – ELABORAT

 

01 PPUG Zabok VI izmjene ELABORAT PLANA
23. rujna 2019. 15,06 MB

Odluka o VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2019_30.pdf#page=6

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi o  Prijedlogu  VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Obavijest o javnoj raspravi o  Prijedlogu  VI.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Zaboka

 Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka - pročišćeni tekst

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=47

V. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

 

23. siječnja 2018.

PPUG Zabok V. izmjene i dopune Prilozi Plana
24. siječnja 2018. 11,5 MB

 

  

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O V. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

ODLUKA O IZRADI V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOGA PLANA UREĐENJA GRADA ZABOKA

 

  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

IV. IZMJENE PPUGZ

III. IZMJENE PPUGZ (2015.)

1404 05 01
01. prosinca 2016. 2,8 MB
1404 05 21
01. prosinca 2016. 2,65 MB
1404 05 22
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 24
01. prosinca 2016. 2,58 MB
1404 05 31
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 32
01. prosinca 2016. 2,59 MB
1404 05 4.a
01. prosinca 2016. 2,12 MB
1404 05 4.b
01. prosinca 2016. 1,62 MB
1404 05 4.c
01. prosinca 2016. 4,09 MB
1404 05 4.d
01. prosinca 2016. 2,01 MB
KNJIGA 2 Obavezni prilozi plana
01. prosinca 2016. 3,49 MB

II. IZMJENE PPUGZ (2013.)

2.1.prometna mreza 2 izmjena PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,57 MB
2.2.elektroenergetska mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,66 MB
2.3.telekomunikacijska mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,52 MB
2.4.plinovodna mreza 2 izmjena PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,59 MB
2.5.vodovodna mreza PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,6 MB
KNJIGA 2 Obavezni prilozi plana
01. prosinca 2016. 3,53 MB
3.1.zasticena kulturna dobra PPUG Zabok
01. prosinca 2016. 2,6 MB
gv 2 IZMENE PPPUGZ 2013
01. prosinca 2016. 198,93 KB

Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (2011.)

gv24 Izmjene i dopune PPUGZ 2011
01. prosinca 2016. 250,3 KB

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Zaboka (2009.)

0. obrazlozenje
01. prosinca 2016. 849,92 KB
0. odredbe za provodjenje
01. prosinca 2016. 438,05 KB
1. koristenje i namjena povrsina
01. prosinca 2016. 1,86 MB
2.1. prometna mreza
01. prosinca 2016. 1,44 MB
2.2. elektroenergetska mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.3. telekomunikacijska mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.4. plinovodna mreza
01. prosinca 2016. 1,42 MB
2.5. vodoopskrbna mreza
01. prosinca 2016. 1,43 MB
2.6. odvodnja otpadnih voda
01. prosinca 2016. 1,43 MB
3.1. zasticena kulturna i prirodna dobra
01. prosinca 2016. 1,43 MB
4.a. gp naselja
01. prosinca 2016. 1,8 MB
4.b. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,47 MB
4.c. gp naselja
01. prosinca 2016. 940,03 KB
4.d. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,64 MB
4.e. gp naselja
01. prosinca 2016. 2,26 MB
Odluka o donosenju PPUGZ 09
01. prosinca 2016. 394,42 KB