Radna tijela Gradonačelnika

  • Podijeli:

1. Odbor za kulturu Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima iz područja kulture, planira i utvrđuje programe: manifestacija, priredbi, dr. zbivanja i sadržaja u ovom području oblasti, te prati njihovo izvršenje. Nadalje, Odbor uspostavlja kontakte sa svim ustanovama i udrugama na i izvan područja Grada Zaboka s ciljem poboljšanja i promicanja djelatnosti ustanova i udruga u djelokrugu Odbora. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može povjeravati izvršenje pojedinih poslova pojedincima iz sastava Odbora i izvan njega, te ustanovama i udrugama i dr. subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Valentina Đurek (zamjenica gradonačelnika), Zabok, Varaždinska 3, za predsjednicu,

2. Bojana Birač,  Zabok, Tina Ujevića 1, za članicu,

3. Nikola Hrastinski, Zabok, Gubaševo 30, za člana,

4. Dubravka Krznar, Zabok, Grdenci 11, za članicu,

5. Branka Vrbanec, Zabok, Bregovita 16, za članicu. 

2. Odbor za socijalnu skrb Grada Zaboka

Odbor obavlja poslove ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane Odlukom o socijalnoj skrbi, a osobito razmatra zahtjeve korisnika socijalne skrbi za jednokratnom novčanom pomoći, te predlaže Gradonačelniku donošenje zaključaka o isplati s predloženom visinom isplate, ocjenjujući ukupne okolnosti za svaki pojedini slučaj i obrađuje pojedina pitanja iz područja socijalne skrbi, daje prijedloge i mišljenja i prati stanje u ovom području.

 1. Željka Vukić, Zabok, Zagrebačka 3, za predsjednicu,

 2. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za članicu,

 3. Željka Bunjevac, Zaprešić, Dragutina Boranića 24, za članicu,

 4. Štefanija Keresteš, Zabok, Ulica Matije Gupca 72, za članicu,

 5. Marija Sinković, pročelnica Upravnog odjela, za članicu. 

3. Odbor za ekologiju Grada Zaboka

Odbor raspravlja, zauzima stavove, daje mišljenja i donosi zaključke o pitanjima iz područja ekologije, te predlaže Gradonačelniku provođenje potrebnih mjera i radnji radi unapređenja stanja i razvoja u tom području. U ostvarivanju pojedinih zadataka i programa svojih djelatnosti Odbor može izvršenje pojedinih poslova iz djelokruga Odbora povjeriti osobama iz Odbora ili izvan njega, te ustanovama, organizacijama i drugim subjektima s područja Grada Zaboka i šire.

1. Valentina Đurek (zamjenica gradonačelnika), Zabok, Varaždinska 3, za predsjednicu,

2. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84a, za članicu,

3. Sanja Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 155, za članicu,

4. Dijana Marenić,  Zabok, Marije Jurić Zagorke 5, za članicu,

5. Goran Mikac, Zabok, Matije Gupca 70, za člana. 

4. Povjerenstvo za zakup poslovnih prostora

Povjerenstvo raspisuje natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, provodi postupak po raspisanom natječaju, donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude i odluku o izboru zakupnika.

1. Ernest Oremuš, Zabok, Gubaševo 31/d, za predsjednika,

2. Bojana Birač, Zabok, Ulica Tina Ujevića 1, za članicu,

3. Rino Valec, Zabok, Ulica Stjepana Radića 30a, za člana. 

5. Povjerenstvo za dodjelu stipendija

Povjerenstvo provodi natječaj za dodjelu stipendija temeljem Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka, sastavlja listu za stipendije, te utvrđuje prijedlog zaključka o dodjeli stipendija, za Gradonačelnika Grada Zaboka.


6. Povjerenstvo za kioske

Povjerenstvo za kioske koje raspisuje i provodi javni natječaj za davanje u zakup lokacija-zemljišta za postavu kioska na području Grada Zaboka.

1. Josip Horvatin, Zabok, Ulica Matije Gupca 74/ B, za predsjednika,

2. Nevenka Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 84/A, za članicu,

3. Zoran Krajačić, Zabok, Hum Zabočki 80, za člana. 

  • Ispiši:
Vrh