RASPORED MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilno reciklažno dvorište

Grad Zabok i Komunalno - Zabok d.o.o. proširuju uslugu odvojenog sakupljanja otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice namijenjene za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, tiskarske boje, ljepila i smole, deterdženti, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, manja električna i elektronična oprema, drvo i ambalaža koja sadrži opasne tvari, metalna ambalaža, ambalaža od papira i kartona, papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, staklo ravno, auto staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, lijekovi, glomazni otpad i sl.Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, odlaganje i vođenje evidencija o posjedniku otpada.

Na području grada Zaboka određeno je 13 lokacija na kojima će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Na pojedinoj lokaciji mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno prema rasporedu koji dostavljamo uz ovu obavijest. Odlaganje otpada je BESPLATNO za građane grada Zaboka, što se dokazuje osobnom iskaznicom. 

Za sve informacije možete nazvati Komunalno - Zabok d.o.o. na tel. 492-357, 492-358, 226-630

Vrijeme i lokacije mobilnog reciklažnog dvorište možete provjeriti u ovom dokumentu:

https://www.komunalno-zabok.hr/images/komunalna/rasporedzabok2020.pdf

  • Ispiši: