RASPORED ODVOZA OTPADA

kalendar otpada
kalendar otpada

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa za selektiranje otpada i da u posudu za selektivni otpad ne stavljaju miješani otpad.

Papir stavljajte u plave vreće ili posude - za domaćinstva / kod stambenih zgrada u posude za papir. Koristite zelene otoke za veće količine papira, plastike, stakla, tekstila i metala.

Kompostere možete naručiti u Komunalno Zabok d.o.o., ZIVTOV trg 3, Zabok. Telefoni (049) 492 358, 492 357, 226 630.

Odvoz otpada

Odvoz mješanog komunalnog otpada grad Zabok
Usluga odvoza i zbrinjavanja otpada od domaćinstva obavlja se po slijedećem rasporedu:
Od 01. siječnja do 31. svibnja od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. lipnja do 31. listopada od 06.00 do 14.00 sati
Od 01. studenog do 31. prosinca od 07.00 do 15.00 sati
Od 01. siječnja do 31. prosinca od 05.00 do 13.00 sati ponedjeljak i petak

Ponedjeljak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:

 •   ul. M. Gupca od Policije do stanice za teh. pregled
 •   ul S. Radića,
 •   Naselje Borovčak
 •   ul. A. Šenoa,
 •   ul. N. Tesla,
 •   ul. Tina Ujevića,
 •   Prpićev trg,
 •   Trg K. Š. Đalskog,
 •   Kumrovečka ul.
 •   Gajeva ul. -
 •   Radničko naselje
 •   Zabočka cesta
 •   Kaštelski put
 •   Trg D. Domjanića
 •   Prilaz dr. Franje Tuđmana
 •   Naselje Tomeki
 •   Jakuševec
 •   Martinišće
 •   Prosenik Gubaševski
 •   Prosenik Začretski
 •   Gubaševo
Utorak
Kućni odvoz smećarem Grdenci i kontejnerski odvoz.
Srijeda
Kontejnerski odvoz.
Četvrtak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:
 •   Grabrovec
 •   Hum Zabočki
 •   Lug Zabočki
 •   Bračak
 •   Dubrava
 •   Špičkovina
Petak
Kućni odvoz smećarem i kontejnerski odvoz i to:
 •   Ul. M. Gupca od Policije do Pavlovca
 •   Pavlovec
 •   Gredice
 •   Zabočki bregi donji i gornji
 •   Zagrebačka ul.
 •   Varaždinska ul.
 •   Ljubljanska ul.
 •   Bregovita ul.
 •   Ul. C. Huis
 •   Ul. M. J. Zagorka
 •   Ul. J. J. Strossmayera
 •   Zagorska ul.
 •   Ul. Tituša Brezovačkog
 •   Ul. A. Kovačića
 •   Ul. V. Nazora
 •   Repovec
 •   Tisanić Jarek

OPĆINA BEDEKOVČINA
Odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnološkog otpada vrši se:
Od ponedjeljka do petka - kontejnerski odvoz
Utorak i srijeda - specijalnim vozilima smećar

Od pravnih osoba otpad se odvozi prema utvrđenom programu i pozivu.

Utorak

 • Križanjče
 • Židovnjak
 • Zagorska
 • Grabrovec
 • Petrovečki
 • Jalševec
 • Bregovita
 • Stanići
 • Glumpaki
 • Bedek. Jezera
 • Jankovčica I
 • Ljudevita Gaja
 • Malekovec
 • Komari
 • A. Mihanovića
 • Čajkovljansko
 • Al. D. Domjanića
 • Magdalenićeva
 • Odvojak IV Al. Vilka Jurca
 • Radnička
 • Zagrebačka
 • Nas. Sovinjak
 • Jankovčica II
 • M. GUpca
 • 103. brigade
 • Gajeva
 • Vjekoslava Rukljača
 • S. Radića

Srijeda

 • Lug Orehovički
 • Zagorski Put
 • Grabe
 • Brestovec Orehovički
 • Pustodol Orehovički
 • Orehovica
 • Martinec Orehovički
 • Vojnić
 • Kebel
 • Cerina
 • Lug Poznanovečki
 • Valenta Jakuša
 • Palih Boraca
 • Milana Vidičeka
 • Tonke i Josipa Jurin
 • Jakuša Španca
 • Poznanovec
 • Zagorske brigade
 • Stubička
 • Narodnih heroja
 • Braće Sajko
 • J. Novosela
 • Nas. Bani
 • Zelengajska
 • Nas. Jugi
 • Zagorske Steze
 • Marije Habulin
 • A. Čelekovića
 • Jankovčica III
 • Ispiši: