Sastav, djelokrug i javnost rada

  • Podijeli:

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA SAZIV 2017. - 2021.

 

BOJANA BIRAČ- zamjenica člana (SDP)

ŽARKO IVANČIĆ (HNS) - predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

NEVENKA GREGURIĆ (nezavisna - u kvoti SDP-a) potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka 

KRUNOSLAV KUŠAN (SDP)

ERNEST OREMUŠ (HL-SR) - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

JOSIP HORVATIN (SDP)

ZORAN KRAJAČIĆ (HSS BRAĆE RADIĆ)

RINO VALEC (HNS) s 1.7. 2017. član SDP-a

MARTINA RUBIL SKITANIĆ (HDZ)

ZORAN BUNČEC (HDZ)

MARTINA REPOVEČKI (HSS)

FRANJO JADEK (HDZ)

VALENTINO HERCEG – zamjenik člana s liste grupe birača

MARIO VIDEK – član s liste grupe birača

NATAŠA HLABAN – zamjenica člana s liste grupe birača

GRAĐANI NA SJEDNICI VIJEĆA

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka koji možete preuzeti

 a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ( članak 92.)

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12
Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka
http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

  • Ispiši:
Vrh