Sastav, djelokrug i javnost rada

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA SAZIV 2017. - 2021.

 

BOJANA BIRAČ- zamjenica člana (SDP)

ŽARKO IVANČIĆ (HNS) - predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

NEVENKA GREGURIĆ (nezavisna - u kvoti SDP-a) potpredsjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka 

KRUNOSLAV KUŠAN (SDP)

ERNEST OREMUŠ (HL-SR) - potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Zaboka

JOSIP HORVATIN (SDP)

ZORAN KRAJAČIĆ (HSS BRAĆE RADIĆ)

RINO VALEC (HNS) s 1.7. 2017. član SDP-a

MARTINA RUBIL SKITANIĆ (HDZ)

     10.

ZORAN BUNČEC (HDZ)

     11.

MARTINA REPOVEČKI (HSS)

     12.

FRANJO JADEK (HDZ)

      13.

VALENTINO HERCEG – zamjenik člana s liste grupe birača / od 7. 3. 2020. član Branko Piljek (prestanak mirovanja mandata)

      14.

MARIO VIDEK – član s liste grupe birača

      15.

NATAŠA HLABAN – zamjenica člana s liste grupe birača

GRAĐANI NA SJEDNICI VIJEĆA

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka koji možete preuzeti [dokument1] a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća ( članak 72.)

Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2010_11.pdf#page=21

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Zaboka i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2015_31.pdf#page=71

 

  • Ispiši: