Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću

  • Ispiši:

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću

Ravnateljica: Božica Šarić, prof.
Pedagoginja: Monika Antunović, prof.
Tajnik: Branko Barlović, ing.

Voditeljica smjene: Andreja Hozmec, dipl.ing.
Knjižničarka: Valentina Petric Klaužar, prof.
Satničarka: Rajka Strugar, prof.
Voditeljica grafičke radionice: Mirjana Belanović, dipl. ing.

O ŠKOLI


MISIJA ŠKOLE: Odgojiti mlade ljude u stručno kompetentne, etički odgovorne i kreativne osobe na vrijednostima nacionalne kulture te otvorenosti prema vanjskim partnerstvima. Poticati različitosti i individualnosti te ostvarenje vlastitih potencijala njegujući kreativnost kroz likovni, modni, glazbeni, grafički i audio - vizualni izričaj.
VIZIJA ŠKOLE: Postati srednjoškolski umjetničko –strukovni centar izvrsnosti kroz programe kojipotiču razvoj kreativnih i umjetničkih resursa, interaktivnu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju kroz cjeloživotno učenje.

OBRAZOVNI SEKTORI:

1.Umjetnost
¨Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (prvi razred)
¨industrijski dizajner | 4 god.
¨grafički dizajner| 4 god.
¨dizajner odjeće| 4 god.
¨glazbenik - srednje škole| 4 god.
2.Odjeća
¨šivać odjeće| 2 god.
3.Grafička tehnologija i audiovizualno oblikovanje
¨medijski tehničar| 4 god.
¨web dizajner| 4 god.
¨grafičar pripreme | 3 god.
¨grafičar tiska | 3 god.
¨grafičar dorade | 3 god.
¨nastavak obrazovanja za postojeća zanimanja u provedbi škole
¨verificirani programe za obrazovanje odraslih - prekvalifikacije, specijalizacije te programe osposobljavanja.
Kapacitet škole je oko 400 učenika i približno 70 djelatnika raspoređenih u 21 razredni odjel.
Učenici i profesori su nositelji brojnih nagrada i pohvala na županijskoj, državnoj i međudržavnoj razini u svim područjima rada: likovna umjetnost i dizajn, glazbena umjetnost, informatika, multimedija i dr.
Škola, profesori i učenici sudjeluju u više europskih i drugih projekata iz različitih područja djelovanja i sektora. S tim ciljem škola neprekidno osuvremenjuje opremu i pridaje veliku pozornost stručnom napredovanju te puno ulaže u stručno usavršavanje profesora i modernizaciju nastave. To je ujedno razlog uključivanja škole u brojne međunarodne projekte (Comenius, ACES, IPA, Erasmus), mobilnost te razmjenu iskustava s učenicima iz drugih škola u Hrvatskoj te europskih i drugih zemalja (Slovačke, Mađarske, Austrije, Velike Britanije, Rumunjske, BIH, Portugala, Slovenije, Srbije, Makedonija, itd.). Od samih početaka usustavili smo provedbu e –dnevnika čime smo vrlo zadovoljni jer nam omogućuje bolju prevenciju neuspjeha učenika. U svim učionicama i kabinetima instalirana je oprema koja profesorima omogućava izvođenje multimedijalne nastave. Većina profesora nastavne materijale stavlja na web portal, a održavamo također dobro ažuriranu web stranicu što učenicima i roditeljima omogućava dobivanje pravovremenih obavijesti, a imaju na raspolaganju i sve potrebne materijale za učenje.
Učenicima i roditeljima jamčimo: brigu za svakog učenika; pomoć u razvoju njegovih sposobnosti i potencijala; stjecanje specifičnih znanja preko izučavanja struke, putem izvannastavnih aktivnosti, te putem inovacija, medijskih nastupa i drugih aktivnosti. To je temelj našega rada, a prednost je i to što se radi u manjim skupinama kroz raznovrsne vježbe iz stručnih predmeta.