Udruge i sport

Upitnik o stanju civilnog društva na području Grada Zaboka 2021. 

Upitnik o stanju civilnog društva na području Grada Zaboka 2021 (google.com)

POPIS REGISTRIRANIH UDRUGA, KLUBOVA I DRUŠTAVA

SA SJEDIŠTEM U GRADU ZABOKU

popis udruga iz registra 2016 PDF
17. prosinca 2016. 93,72 KB


Osnovne podarke o udrugama možete  skinuti s poveznice:

HTTPS://UPRAVA.GOV.HR/O-MINISTARSTVU/USTROJSTVO/UPRAVA-ZA-OPCU-UPRAVU/REGISTRI/REGISTAR-UDRUGA/826


PLANINARSKO DRUŠTVO "ZAGORSKE STEZE" ZABOKANSAMBL ZABOK...osnovni podaci preuzimanje

UPITNIK ANSAMBL ZABOK
17. prosinca 2016. 188,19 KB


GRADSKI ZBOR "GJALSKI".... osnovni podaci

Zbor Gjalski
17. prosinca 2016. 57,78 KB


DND ZABOK.. ..osnovni podaci

DND osnovni podaci NOVO
17. prosinca 2016. 106,77 KB

o djelatnosti

DND djelatnost NOVO
17. prosinca 2016. 74,62 KB

                                        
GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR

Gradski puhacki orkestar
17. prosinca 2016. 63,99 KB


GOKUL......

GOKUL
17. prosinca 2016. 61,14 KB

KUBURAŠKO DRUŠTVO "GROF KULMER"

Udruga kuburasko drustvo
17. prosinca 2016. 54,69 KB

 

FISHING CLUB ZAGORJE

Udruga fishing klub
17. prosinca 2016. 71,62 KB

 
EKOLOŠKO DRUŠTVO "LIJEPA NAŠA" DUBRAVA ZABOČKA

Ekolosko drustvo
17. prosinca 2016. 58,22 KB


FILATELISTIČKO DRUŠTVO "ZABOKY" ZABOK.

Filatelisticko drustvo Zaboky
17. prosinca 2016. 65,08 KB


UDRUGA ZAGORSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (UZDDR).

UZDDR
17. prosinca 2016. 62,9 KB

KICK BOXINGKLUB KLUB «NINJA» ZABOK 

Upitnik za udruge Grada Zaboka kickboxing
17. prosinca 2016. 75,78 KB


NINJUTSU KLUB "BUJINKAN SHINOBI DOJO" ZABOK

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA, OGRANAK ZABOK

UPITNIK ZA UDRUGE, DRUŠTVA I KLUBOVE GRADA ZABOKA

UPITNIK ZA UDRUGE GRADA ZABOKA
17. prosinca 2016. 28,5 KB

Upitnik o stanju civilnog društva na području Grada Zaboka


Poštovani građani, članovi udruga,
pozivamo Vas da ispunite online anketu kako bi dobili povratne informacije o Vašim potrebama te idejama za daljnji razvoj civilnog društva na području našeg grada.

Upitnik je namijenjen članovima OCD-a čije je sjedište na području grada Zaboka.

Privola
Podaci se prikupljaju u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/2018) i koriste isključivo u svrhu praćenja i izvještavanja o aktivnosti i neće se koristiti u druge svrhe. Nositelj aktivnosti dužan je sudioniku pružiti sve potrebne informacije sukladno članku 15. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Sudionik svojom prijavom jamči istinitost podataka te svoju privolu davanja podataka u navedenu svrhu.

Link na upitnik:

Fill out form

  • Ispiši: