URBANA AGLOMERACIJA ZAGREB

URBANA AGLOMERACIJA ZAGREB ustrojena je 2016. godine. Obuhvaća Grad Zagreb kao središte aglomeracije te još 29 gradova i općina – 7 s područja Krapinsko-zagorske i 22 s  područja Zagrebačke županije.  Površina aglomeracije je 2.911,3 km2, a na njezinom području živi 1.086.528 stanovnika.

Tri definirana strateška cilja Urbane aglomeracije Zagreb su:

1. Unaprijediti kvalitetu življenja, javnu i društvenu infrastrukturu i ljudske potencijale

2. Razvijati konkurentno i održivo gospodarstvo

3.  Unaprijediti upravljanje okolišem, prirodom i prostorom.

Gradovi i općine koji su u Urbanoj aglomeraciji Zagreb imaju mogućnost provesti određene projekte, za koje objektivno nije bilo mjesta u njihovim proračunima. S druge strane kroz ovu aglomeraciju će se provesti i neki strateški projekti koji su vezani za nama izuzetno bitnu infrastrukturu.

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, kao i pripadajući Akcijski plan i Komunikacijska strategija, donijeta je krajem 2017. godine, čime je započeo proces provedbe Strategije, te su stvoreni uvjeti za korištenje gotovo 1 milijarde kuna iz mehanizma ITU.

 

Odluka o ustrojavanju urbane aglomeracije Zagreb

  • Ispiši: