Zakup poslovnih i ostalih prostora

            REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

                   GRAD ZABOK

                    Gradonačelnik

KLASA: 372-03/21-01/002

URBROJ: 2197/01-03/3-21-4

Zabok, 21.01.2021.   

                                                                       

PREDMET: Raspisivanje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora oznake P-9, u zgradi na adresi M. Gupca 22/II

 

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine" br. 125/11., 64/15., 112/18.) te članka 4. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/19.) gradonačelnik Grada zaboka, Ivan Hanžek, oec., dana 21.01.2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

 I. Objavljuje se Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Ulici Matije Gupca 22/II (zgrada suda) u Zaboku, površine 21,50m2 na II. katu zgrade, oznake P 9, za obavljanje uredskih djelatnosti. Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od tri godine.

 II. Javni natječaj objavit će se dana 21. siječnja 2021. godine na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr, Oglasnoj ploči Grada Zaboka te obavijest o istome u tjedniku „Zagorski list“.

 III. Tekst natječajne dokumentacije prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              GRADONAČELNIK

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ivan Hanžek, oec.

Natječaj za zakup M.G. 22, P9
21. siječnja 2021. 44,72 KB

Natječajna dokumentacija, M.G. 22, P9
21. siječnja 2021. 118,64 KB

ARHIVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nogometni klub Mladost Zabok, u svojstvu upravitelja Sportskog centra Zaseka Zabok raspisuje javni natječaj za zakup društvenog doma u svrhu provođenja projekata i aktivnosti od društvenog interesa na području grada Zaboka.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na linku ispod. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu, u izdanju od 21.05.2019.

Mladost natječajna dokumentacija
21. svibnja 2019. 1,03 MB

Za rad udruga i organizacija civilnog društva na području Grada Zaboka          

Grad Zabok raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora u svom vlasništvu udrugama i organizacijama civilnog društva koje provode projekte i programe od interesa za opće dobro.

Nekretnine se dodjeljuju temeljem Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", br. 31/15.). 
Odluka o dodjeli nekretnina GZ na koristenje
20. prosinca 2016. 150,25 KB
Javni natječaj za dodjelu gradske nekretnine na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

 

Rang lista za dodjelu nekretnine poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

 

Rang lista prostor P11
14. ožujka 2018. 247,17 KB
Zaključak o poslovnim prostorima koji se daju na korištenje.
Odluka o dodjeli nekretnina GZ na koristenje
20. prosinca 2016. 150,25 KB


Odluku o visini naknade za korištenje poslovnih prostora.
Popis nekretnina koje ce se dati na koristenje
20. prosinca 2016. 529,57 KB


Zaključak o objavi javnog natječaja.
Odluka o visini naknade za koristenje
20. prosinca 2016. 627,57 KB


Tekst javnog natječaja.
Zakljucak o raspisivanju javnog natjecaja
20. prosinca 2016. 754,39 KB


Obrazac OCDN1.
Javni natjecaj
20. prosinca 2016. 1,3 MB


U Zaboku, 19.12.2016. 10:00 sati.

GRAD ZABOK
Ured Grada
Rang lista po provedenom natječaju.
  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

OCDN1
20. prosinca 2016. 54,5 KB
Rang lista 30122016
05. siječnja 2017. 1,07 MB