Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća saziv

ARHIVA

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća saziv 2017.- 2021.

Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća
24. lipnja 2021. 102,74 KB
Zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća
30. prosinca 2020. 153,58 KB
Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća
15. prosinca 2020. 157,27 KB
Zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća
04. siječnja 2021. 193,98 KB
Zapisnik sa 38. sjednice Gradskog vijeća
13. siječnja 2022. 61 KB
1. sjednica saziva 2021 2025
13. siječnja 2022. 30,09 KB
2. sjednica saziv 2021 2025.
13. siječnja 2022. 108 KB
3. sjednica saziv 2021 2025.
13. siječnja 2022. 111 KB
4. sjednica saziv 2021 2025.
13. siječnja 2022. 49 KB
Zapisnik 5. sjednica Gradskog vijeća
24. veljače 2022. 114 KB
Zapisnik 6. sjednica Gradskog vijeća
07. travnja 2022. 67,5 KB
Zapisnik 7. sjednica Gradskog vijeća
07. travnja 2022. 54,5 KB

  • Ispiši: