Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća saziv 2021.- 2025.

ARHIVA

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća saziv 2017.- 2021.

Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća
24. lipnja 2021. 102,74 KB
Zapisnik sa 35. sjednice Gradskog vijeća
30. prosinca 2020. 153,58 KB
Zapisnik sa 36. sjednice Gradskog vijeća
15. prosinca 2020. 157,27 KB
Zapisnik sa 37. sjednice Gradskog vijeća
04. siječnja 2021. 193,98 KB

  • Ispiši: