Novosti

Strategija zelene urbane obnove Grada Zaboka

Naziv korisnika: Grad Zabok

Kod projekta: NPOO.C6.1.R5.01.0065

Naziv projekta: Strategija zelene urbane obnove Grada Zaboka

Kod poziva: NPOO.C6.1.R5.01

Naziv poziva: „Izrada strategija zelene urbane obnove“

Grad Zabok potpisao je dana 6. travnja 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za
izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Zaboka. Projekt je vrijedan 32.517,08 eura, a
sufinanciran je iz instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europske unije kroz Mehanizam za
oporavak i otpornost u iznosu od 31.853,47 eura što su značajna sredstva bez kojih izrada Strategije
zelene urbane obnove Grada Zaboka ne bi bila moguća.

O projektu: Provedbom projekta “Strategije zelene urbane obnove Grada Zaboka” Grad Zabok
osigurao je sredstva za izradu strateške podloge kojoj je svrha poticanje razvoja zelene infrastrukture
u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Cilj izrade strategije je osigurati
temelj razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja
zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje
otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju. Ciljna skupina
projekta je Grad Zabok, a krajnji korisnici su svi stanovnici grada Zaboka.

Na temelju izrađene Strategije zelene urbane obnove Grada Zaboka stvorit će se preduvjeti za
planiranje i provođenje projekata zelene infrastrukture, kružnog gospodarstva, održivog upravljanja
okolišem i zgradama koji su u skladu s odredbama načela „ne nanosi bitnu štetu“. Rezultat projekta
jest donesena Strategija zelene urbane obnove Grada Zaboka koja će biti primijenjena na područje
cijele jedinice lokalne samouprave.

Aktivnosti projekta:

A1 Izrada strategije zelene urbane obnove

A2 Upravljanje projektom i administracija

A3 Promidžba i vidljivost projekta

Trajanje projekta: Od 06. travnja 2023. do 31. listopada 2023.

Kontakt: Anamarija Koprek – pročelnica UO za EU fondove i strateške projekte, anamarija@zabok.hr

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne
odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Skip to content