Novosti

Strategija zelene urbane obnove Grada Zaboka

Zabok, 24. svibnja 2023. – U tijeku je izrada Strategija zelene urbane obnove Grada Zaboka za
razdoblje od 2023. do 2033. s ciljem razvoja zelene infrastrukture, integracije rješenja temeljenih na
prirodi, unapređenja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenja ciljeva energetske
učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanja otpornosti na rizike.
Kako bi strategija bila kvalitetno izrađena, 10. svibnja 2023. održana je radionica s ciljem istraživanja
potencijala i problema za razvoj zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.
Na radionici su sudjelovali predstavnici Grada Zaboka te raznih poduzeća, organizacija i udruženja.
Kroz produktivnu raspravu, analizirani su potencijali i izazovi u vezi s razvojem zelene infrastrukture i
kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. Također, provedena je SWOT analiza koja će poslužiti
kao temelj za izradu Strategije.
Strategiju za Grad Zabok izrađuje tvrtka DVOKUT – ECRO d.o.o., a izrada se u potpunosti financira
bespovratnim sredstvima Europske unije, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026..

„Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne
odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni
Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Skip to content