Novosti

ŠUDIGO ZABOK ĆE PROJEKTOM ERASMUSA+ UVESTI DVOJEZIČNU NASTAVU U WEB DIZAJN

Uvođenje dvojezične nastave u sektoru web dizajna glavna je svrha projektnog prijedloga ŠUDIGO Zabok u sklopu Erasmus+ mobilnost nastavnika. Projekt je ispunio je sve kriterije prihvatljivosti te će dobiti financijsku podršku za provođenje aktivnosti koje će započeti u lipnju ove godine i provoditi će se 12 mjeseci unutar kojih će se provesti pet mobilnosti nastavnika stručnih predmeta.

Glavni cilj projekta“ Primjena CLIL metode u nastavi web dizajna“ je upoznati nastavno osoblje s CLIL metodom, njenim alatima učenja i poučavanja i tako omogućiti pokretanje pilot projekta dvojezične nastave jednom razredu web dizajna, a kasnije kroz održivost projekta i uvođenje dvojezičnog programa u cijeli sektor web dizajna.

Poboljšanjem kurikuluma, uvođenjem novih inovativnih metoda učenja i poučavanja te korištenjem novih alata za pripremu nastavnih materijala škola će povećati zainteresiranost učenika za web dizajn te omogućiti učenicima veću mobilnost i konkurentnost na europskom tržištu rada.

Projektom bi započeli proces uvođenja dvojezične nastave u sektoru web dizajna u školskoj godini 2019./2020., a kao temeljni radni materijal za dvojezičnu nastavu biti će e –pojmovnik stručne terminologije web dizajna kojim bi se ojačale jezične i kompetencije učenika i nastavnika stručnih predmeta.

Projekt je u prvom redu usmjeren na dvije specifične skupine, a to su nastavnici koji će sudjelovati na mobilnostima U Italiji, Velikoj Britaniji, Malti i Belgiji te će kroz projektne aktivnosti usavršavati svoje vještine i kompetencije koje će prezentirati u redovnom nastavnom procesu, te učenici na koje će nastavnici prenijeti dobiveno stečeno znanje.

Pripremila: Božica Šarić, prof., ravnateljica

Skip to content