Novosti

SUFINANCIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA- OBRASCI ZAHTJEVA

Sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole

Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika mogu ostvariti svi učenici osnovne škole, kojim imaju prebivalište na području grada Zaboka, kako slijedi:

1. učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole – 300,00 kuna,

2. učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole – 400,00 kuna,

3. učenici s teškoćama u razvoju od 1. do 4. razreda osnovne škole – 400,00 kuna,

4. učenici s teškoćama u razvoju od 5. do 8. razreda osnovne škole – 500,00 kuna.

Obrasci za učenike OŠ Zabok će se podijeliti u OŠ, a ostali roditelji čija djeca polaze osnovne škole u drugim općinama i gradovima a imaju prebivalište u gradu Zaboku obrazac Zahtjeva mogu podići u Gradskoj upravi, soba broj 15.

Sufinaciranje troškova nabave udžbenika za učenike srednje škole

U skladu s Odlukom o socijalnoj skrbi kojom se odobrava novčana pomoć u iznosu od 400,00 kuna za nabavu udžbenika učeniku srednje škole koji ima prebivalište na području Grada Zaboka, ukoliko prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna

ROK DOSTAVE POPUNJENIH OBRAZACA DO NAJKASNIJE 15. RUJNA 2018.

Download Obrazac-Zahtjev-za-ostvarenje-prava-na-naknadu-tro-kova-nabave-ud-benika-O-.docx
Download Obrazac-Zahjtev-za-sufinanciranje-tro-kova-nabave-ud-benika-srednja-kola.doc
Skip to content