Novosti

Sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

U sklopu projekta nabavit će se rolo kontejner uz pomoć kojeg će se prikupljeni bio otpad zbrinjavati ponovnim povratkom u prirodu u obliku komposta, čime će se dodatno doprinositi očuvanju okoliša.

Također, provesti će se informiranje putem novina u fizičkom i u on-line obliku za stanovnike na području grada Zaboka, zatim, pripremiti će se video materijal koji će biti distribuiran putem društvenih mreža i web stranice grada Zaboka, kao i na drugim događanjima povezanim s temom zaštite okoliša te učinkovitog gospodarenja otpadom.  Poseban naglasak je na skupini djece koju bi se putem edukativnih bojanki educiralo od najranije dobi o dobrobiti razvrstavanja biootpada što doprinosi očuvanju prirodnih resursa. 

Ukupna vrijednost projekta (s PDV-om): 114.575,00 kn/ 15.206,72 EUR, Iznos sudjelovanja Fonda (s PDV-om): 45.830,00 kn/ 5.817,24 EUR

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content