Novosti

SUPERSTAR

Cilj projekta je postizanje socijalne kohezije unutar Urbane aglomeracije Zagreb i unaprijediti socijalne usluge za socijalno uključivanje stanovnika Urbane aglomeracije Zagreb. Analiza problema ukazala je da je nužno osmišljavati nove socijalne usluge kao podlogu za uvođenje socijalnih inovacija. Projekt SUPERSTAR obuhvaća pružanje pomoći ukupno 134 korisnika koji nisu uključeni niti u jedan oblik primanja pomoći na području UAZ-a te im prijeti socijalna isključenost.Koordiniranim aktivnostima u projektu pružit će se sveobuhvatna usluga koja uključuje pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti te socijalna integracija.

Status: prijavljen 20.01.2020.

Poziv: Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

Poveznica: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/aktivno-ukljucivanje-i-poboljsanje-zaposljivosti-7-urbanih-aglomeracija/

Nositelj projekta: Grad Zabok

Partneri u provedbi projekta: Grad Donja Stubica, Grad Oroslavje, Općina Gornja Stubica, Općina Marija Bistrica, Općina Stubičke Toplice, Općina Veliko Trgovišće, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica

Voditeljica projekta: mr.sc. Martina Šarić, dipl.iur.

Ukupna vrijednost projekta: 1.655.520,00 kn

Bespovratna sredstva: 1.655.520,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Skip to content