Novosti

Svečanom sjednicom Gradskog vijeća sinoć je obilježen Dan grada Zaboka

Cjelodnevni program proslave Dana Grada Zaboka završio je svečanom sjednicom Gradskog vijeća u prepunoj auli Osnovne škole.

Gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek je u obraćanju prisutnom gostima i uzvanicima rekao kako usprkos krizi ima razloga za optimizam, prvenstveno zato jer gospodarstvenici ostvaruju dobre rezultate. Stoga i Grad Zabok ima mogućnosti ulaganja u kulturu, obrazovanje, socijalu i sport, ali i u komunalnu i drugu infrastrkukturu, pri čemu je posebno istaknuo izgradnju sportske dvorane. Također se pripremaju brojni projekti za financiranje iz europskih fondova. Gradonačelnik je u svom govoru iznio konkretne podatke koliko se sredstava iz gradskog proračuna izdvaja za kulturu, sport, socijalnu skrb i dr. Iz proračuna se svake godine izdvaja milijun i 300 tisuća kuna za kulturu, isto toliko za sport, 270 tisuća kuna za stipendije te za sufinanciranje boravka djece u vrtiću 2 milijuna i 750 tisuća kuna. Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je za novorođene, kojima se daje po 1000 kuna, izdvojeno 106 tisuća kuna što znači da ih je rođeno 106 i da natalitetna slika nije loša. Kao najvažniju investiciju istaknuo je dovršenje sportske dvorane čija će vrijednosti iznositi 30 milijuna kuna. Bilo je podosta kišnih dana, pa se s dovršetkom dvorane malo kasni, ali je izrazio nadu da će se Večer Zabočana proslaviti u novoj dvorani.
Poseban naglasak u govoru gradonačelnikaje bio na podacima koji se odnose na izgradnju kapitalnih projekata i komunalne infrastrukture na području grada u 2014 i 2015., pa ih dajemo u cijelosti:

U tijeku je izvođenje radova izgradnje sportske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G. Matoša u Zaboku i rekonstrukcije kotlovnice u Gimnaziji po načelu “ključ u ruke”. Ukupna vrijednost investicije iznosi 30.000.000,00 kn.

Završena je zamjena vanjske dotrajale drvene stolarije na DV Zipkica u Zaboku. Vrijednost investicije 840.000,00 kn. Predmetni projekt sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%.

Izgradnja prometnice u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka – 1. Etapa (most preko potoka Sitnica, odvodnja, voda i prometnica) je završena. Vrijednost 1. Etape je 1.050.000,00 kn. U ovom trenutku izvode se radovi na izgradnji2. Etape (javna rasvjeta, DTK i asfaltirane površine), vrijednosti 1.500.000,00kn. Ukupna vrijednost investicije 2.550.000,00 kn. Predmetni projekt sufinanciran je od strane Ministarstva poduzetništva u iznosu od 1.400.000,00 kn.

Izgradnja prometnice i komunalne infrastrukture (Ulica mladih i Ulica K. Š. Gjalskog) – odabran izvođač – KOLNIK d.o.o., Marija Bistrica, vrijednost projekta 815.000,00 kn. Predmetni projekt sufinanciran je od strane Ministarstva poduzetništva.

U tijeku je rekonstrukcija Društvenog doma Zaseka. Radovi obuhvaćaju zamjenu dotrajalog salonitnog pokrova sa novim limenim pokrovom, postavom 6 kom solarnih panela i rekonstrukciju kotlovnice. Vrijednost investicije 650.000,00 kuna. Prijavljeno na natječaj FZOEU.

Izrađen pješačkog prijelaza preko pruge i prilazni nogostup u Ulici M. Gupca u Zaboku (kod Ulice pri rampi). Vrijednost investicije 145.000,00 kn.

Izrađen pješačkog prijelaza preko pruge i prilazni nogostup u Lugu Zabočkom (kod malonogometnog travnatog igrališta).

U tijeku izrada pješačkog prijelaza preko pruge i prilazne prometnice na Đačkom putu (kod Osnovne škole K.Š. Gjalski).

U tijeku izrada osiguranja (svjetlosno-zvučna signalizacija) kolnog željezničkog prijelaza u Ulici Celine (kod Šode).

Asfaltirane nerazvrstane ceste na području Grada Zaboka (cesta kraj osnovne škole prema groblju, cesta Repovec – dionica Švajcar, cesta Hum Zabočki-dionica Sabadi-još nije dovršena). Vrijednost investicije 172.000,00 kn..

Izgradnja oborinske kanalizacije i nogostupa sa potpornim zidom u Naselju Tomeki do Jakuševca Zabočkog – I. faza. Vrijednost investicije 280.000,00 kn.

Rekonstruirana oborinska kanalizacija u nerazvrstanoj cesti u Humu Zabočkom. Vrijednost investicije 70.000,00 kn.

Uređenje Trga Dragutina Domjanića. Drugi tjedan kreće se sa rekonstrukcijom nogoostupa u Ulici I. i C. Huis (do prilaza Srednjoj školi) duljine cca 100 metara. Ukupna vrijednost investicije 90.000,00 kn.

Postavljena je nadstrešnica na autobusnom ugibalištu u Martinišću. Vrijednost 23.000,00 kn.

Izvedena javna rasvjeta od raskrižja u Gubaševu prema Velikom Trgovišću (12 stupova-7 rasvjetnih tijela). Vrijednost investicije 67.000,00 kn.

Izvedeni radovi na izgradnji novih grobnih okvira na novom groblju Zabok. Vrijednost investicije 80.000,00 kn.

Sanirano i rekonstruirano krovište zgrade Kumrovečka 6 i 8 u Zaboku. Vrijednost investicije 290.000,00 kn.

Izrađena projektna dokumentacija za:

·Poboljšanje energetske učinkovitosti na Društvenom domu Zaseka (Sanacija i

termoizolacija kosog pokrova i rekonstrukcija plinske kotlovnice sa gradnjom

solarnih kolektora – FAZA 1 i 2) – projekt prijavljen FZOEU,

·Poboljšanje energetske učinkovitosti na objektu Stare gradske uprave – Kumrovečka 6 (izrada nove fasade) – projekt prijavljen FZOEU,

·Izradu solarne elektrane na krovu zgrade Gradske uprave, Zivtov trg 10. Ista će služiti za potrebe elektro punionice na Zivtovom trgu,

·Izrađeni projekti za sanaciju klizišta nerazvrstane ceste u Špičkovini, te projekt prijavljen na natječaj Hrvatskih cesta,

·Spojnu cestu Naselje Jadeki-Grdenci-izrađen idejni projekt. U tijeku je parcelacije i izrada glavnog projekta. Projekt sufinancira KZŽ i prijavit ćemo ga na natječaje EU fondova.

·Društvene domove Grdenci, Prosenik Začretski i Prosenik Gubaševski, sportski objekt Gubaševo, te sportski objekt Dubrava Zabočka.

Od strane FZOEU odobrena su nam sredstva za:

·nabavu komunalne opreme (komposteri),

·nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta,

·nabavu oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu obračuna naplate po volumenu ili masi (ICT oprema).

Ishođena lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane ceste i kompletne infrastrukture – Varaždinska ulica. Izrađena parcelacija, potrebno osigurati sredstva za otkup zemljišta.

Ishođena lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane spojne ceste – Grdenci-Naselje Jadeki. Izradu projektne dokumentacije sufinancirala je KZŽ.

U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU) „Groblje u Jakuševcu Zabočkom“.

Izrađeni energetski pregledi i ishođeni energetski certifikati za Gradsku knjižnicu Zabok, Dječji vrtić Zipkica i Staru zgradu policije. Pregledi su sufinancirani sa 40% od strane FZOEU.

Izvedeni radovi na iskopu bunara za potrebe zalijevanja sportskog igrališta NK Mladost na Zaseki.

Nabava, doprema i ugađanje glazbene opreme: klavira YAMAHA C3ST M sa pokrivalom za predmetni klavir i klavirskom stolicom (lion style sa sjedištem od pliša, pretinac za note). Klavir se na lazi u Velikoj galeriji. Vrijednost 152.000,00 kn.

-u tijeku projekt modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok sa izgradnjom pothodnika na kolodvoru Zabok (1. FAZA). U sklopu istog planira se pješačka pasarela kod Obrtničkog doma,

-izgradnja brze ceste čvor Mokrice – čvor Bračak sa nastavkom prema Bedekovčini,

-izgradnja spojne ceste Zabok-Začretje duljine 6000 metara,

-u tijeku projektiranje i raspis tendera za Prilaz dr. F. Tuđmana duljine 3200 metara (5 rotora + skretači),

u tijeku projektiranje Državne ceste D 24 od raskršća kod Vrčeka (Lug Zabočki) do Zlatar Bistrice duljine 15 km.

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar je istaknuo kako je Zabok gospodarsko središte Zagorja, te pridonosi dobrim gospodarskim pokazateljima cijele Županije. A oni govore, istaknuo je župan Željko Kolar, kako je trenutačno u Zagorju skoro 20 posto manje nezaposlenih nego je bilo prošle godine. Krapinsko zagorska županija ima više projekata koji se odvijaju u Zaboku a jedan od najvažnijih je dovršetak rekonstrukcije zgrade Doma zdravlja kojom će istovremeno započeti i gradnja Doma umirovljenika u Zaboku početkom lipnja. Gradnja doma umirovljenika trebala bi trajati dvije godine.

O kvalitetnom radu u gradu Zaboku govorio je i Siniša Hajdaš Dončić, ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, istaknuvši kako nije slučajno Zabok dobio nagradu za najbolju poslovnu zonu, za to je zaslužna Gradska uprava.

Ministar Hajdaš-Dončić najavio je projekte kojima Vlada Republike Hrvatske želi pridonijeti razvoju kako Zaboka tako i cijele Krapinsko zagorske županije a radi se o gradnji nekoliko prometnih pravaca, do 1. listopada ove godine u planu je otvorenje dionice brze ceste Mokrice-Bračak, a među budućim projektima elektrifikaciju pruge Zaprešić-Zabok. Uz navedene projekte u Zaboku je u tijeku i gradnja rotora kao spoja na brzu cestu Zabok – Krapina čiji dovršetak prve etape do Svetog Križa Začretja se planira početkom srpnja dok početkom listopada kreće i rekonstrukcija Prilaza doktora Franje Tuđmana.

Nakon uvodni govora uslijedila je dodjela priznanja Grada Zaboka, i to:

POVELJA GRADA ZABOKA DODJELJENA JE ŠKOLI ZA UMJETNOST, DIZAJN, GRAFIKU I ODJEĆU ZABOK za izuzetan doprinos u odgojno obrazovnom radu i doprinos u realizaciji brojnih projekata.

PLAKETA GRADA ZABOKA dodijeljena je :

VRTLARIJI ČUČEK za izuzetan doprinos razvoju gospodarstva u Zaboku

i PODRUČNOJŠKOLIŠPIČKOVINA za izuzetan doprinos u realizaciji brojnih projekata i zaštitu prirodne i kulturnebaštine

Ove godine Gradonačelnik je dodijelio i dvije ZAHVALNICE:

BOŽICI KOVAČIĆEK za doprinos u humanom, savjesnom i nadasve predanom radu u sestrinskoj profesiji

UDRUZI ZA SPORTSKU REKREACIJU “ZAGORJE ADVENTURE TEAM”za doprinos u promociji sporta, rekreacije i turizma u Gradu Zaboku

.

U ugodnoj i svečanoj atmosferi druženje je nastavljeno uz domjenak i prijateljsko druženje.

Download Zahvala_Bozice_Saric.pdf
Skip to content