Novosti

Svim učenicima osnovne škole s područja grada Zaboka sufinancirat će se nabava udžbenika, a povećana je i naknada za novorođenu djecu

Održana je 15. sjednica Gradskog vijeća 26. 6. 2018. na kojoj su za građane jednoglasno donijete važne odluke.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na pomoć za nabavu udžbenika.

Izmjene su slijedeće:

Osnovna škola:

– za učenike osnovne škole predlaže se ukidanje socijalnog kriterija kao uvjeta na ostvarivanje prava na pomoć, pa pravo na pomoć ostvaruju svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Grada Zaboka, u iznosima:

1. učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole – 300,00 kuna,

2. učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole – 400,00 kuna,

Iznimno 1. učenici s teškoćama u razvoju od 1. do 4. razreda osnovne škole – 400,00 kuna,

2. učenici s teškoćama u razvoju od 5. do 8. razreda osnovne škole – 500,00 kuna.

Srednja škola:

– za srednju školu ostaje socijalni kriterij kao uvjet na ostvarivanje prava na pomoć, ali se naknada povećava na 400,00 kuna.

Osnovnu školu K. Š. Gjalski Zaboku u školskoj godini 2018/2019 pohađat će ukupno 719 učenika, nije poznato koliko učenika s područja Zaboka polazi škole u okolnim općinama i gradovima.

U Proračunu Grada Zaboka za 2018. godinu osigurat će se potrebna sredstva za provođenje predloženih izmjena odluke. Planira se da bi za učenike osnovne škole trebalo osigurati cca 260.000,00 kuna. Iznos sredstava za učenike srednje škole prema socijalnom kriteriju ovisi o broju podnesenih zahtjeva.

Obrasci zahtjeva staratelja/roditelja za učenike osnovne škole podijelit će se i prikupljati u OŠ K.Š. Gjalskog u Zaboku.

OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova nabave udžbenika za učenike osnovne škole s prebivalištem na području grada Zaboka za školsku godinu 2018/2019

OBRAZAC:Zahtjev za novčanu pomoć za nabava udžbenika za učenike srednje škole

Donijeta je nova Odluka o pomoći za novorođeno dijete

Grad Zabok od 2009. godine dariva novorođenu djecu novčanom pomoći u iznosu od 1.000,00 kuna i darom u naravi – poklon u obliku zlatnog privjeska (vrijednosti 400,00 kuna).

Po novoj Odluci o pomoći za novorođeno dijete koju je donijelo Vijeće

povećane su novčane naknade koje se isplaćuje roditeljima novorođenog djeteta koje ima prebivalište na području Grada Zaboka na sljedeći način:

– za prvo dijete ostaje 1.000,00 kuna,

– za drugo dijete 2.000,00 kuna i

– za treće i za svako sljedeće dijete 3.000,00 kuna.

Pravo na pomoć pripada roditelju, skrbniku ili posvojitelju novorođenog djeteta, koje u vrijeme rođenja ima prebivalište na području Grada Zaboka. U slučaju razvoda braka ili prestanka izvanbračne zajednice pravo na pomoć pripada roditelju kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb.

Zahtjev za pomoć može se podnijeti u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta, a novac se isplaćuje u roku od mjesec dana od podnesenog zahtjeva.

I ostaje dar u naravi (uručuje se na prijmu za novorođene koji se organizira dva puta godišnje).

Dječjem vrtiću Zipkica dana je prethodna suglasnost za zapošljavanje 5 dodatnih radnika:

– dva odgojitelja predškolske djece na određeno vrijeme – razdoblje od 1 godine, počevši od 1. rujna 2018., u matičnom objektu dječjeg vrtića,

– dva odgojitelja predškolske djece i jedna pomoćna kuharica/spremačica na određeno vrijeme – razdoblje od 1 godine, počevši od 1. rujna 2018., u novom objektu u Martinišću.

Naime, nakon provedenih upisa za godinu 2018/2109 pokazalo se kako će vrtić pohađati ukupno 325 djece (2017/2018 – 290 djece).

Iz istog proizlazi potreba

– zadržati 2 odgojitelja u matičnom objektu koji rade u dodatnoj (12-toj) oformljenoj prije dvije godine (sukladno već danim suglasnostima gradskog vijeća),

– ali i otvoriti novu (13-tu) grupu u novom objektu u Martinišću (zapošljavanje 3 nova radnika).

U sklopu nove Područne škole Martinišće vrtić će koristiti dio prostora za otvaranje jedne nove vrtićke grupe. Da bi vrtić pri nadležnim tijelima dobio odobrenje za otvaranje nove grupe u odvojenom objektu, potrebno je taj objekt predvidjeti u statutu i pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada vrtića, te je na isto Vijeće dalo prethodnu suglasnost.

Nadalje na Vijeću je razmotreno i usvojeno Izvješće o radu Zagorskog vodovoda. Direktor, Mario Mihovilić isaknuo je kako je najveći projekt svakako izgradnja odvodnje Zabok – Zlatar za kojeg su potpisani ugovori i osigurana sredstva. Donijeta je odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (rekonstrukcija i opremanje Sportsko rekreacijskog parka Zaseka) i odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Zaboka (gradnja i opremanje Gradskog parka uz Trg Dragutina Domjanića u Zaboku, te odluke o prodaji nekretnine Grada Zaboka kčbr. 4652/1 k.o. Zabok Trgocentru d.o.o. Zabok.

Download Obrazac-Zahtjev-za-ostvarenje-prava-na-naknadu-tro-kova-nabave-ud-benika-O-.docx
Download Obrazac-Zahjtev-za-sufinanciranje-tro-kova-nabave-ud-benika-srednja-kola.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content