Novosti

Tijekom ožujka kreće proces javne nabave za izgradnju skate parka u Zaboku

Projekt Skate parka u Zaboku ove bi godine trebao krenuti s realizacijom, a protezat će se na 302 m²

Zabok bi uskoro mogao dobiti Skate park. Projekt je to o kojem se priča već nekoliko godina, a ove bi godine trebali započeti prvi konkretni radovi na njegovoj izgradnji. Sukladno glavnom projektu, park bi trebao biti veličine 302 m² uz osam rampi, a planirana lokacija za njegovu izgradnju bila bi ona uz nogometno igralište s umjetnom travom nedaleko od osnovne škole u Zaboku. Kako nam je rekao Danijel Tuđa, stručni suradnik za infrastrukturu u Gradu Zaboku, riječ je o projektu vrijednom 500.592,29 kuna, a riječ je o iznosu u koji je uključen i PDV.

– Dosada je izrađen glavni projekt sa svim potrebnim elaboratima i potvrdama javnopravnih tijela koji su dio projekta, izrađen je troškovnik gradnje, ishođeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, građenje i zaštitu okoliša KZŽ te Mišljenje o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike – ispričao je Tuđa dodajući kako je projekt prijavljen na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla za provedbu tipa operacije 3.1.1, „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Kako su istaknuli iz Grada, provedbom ovog projekta poboljšat će se kvaliteta života lokalnog stanovništva budući da će izgrađeno igralište predstavljati novi, kvalitetan prostor za rekreativno i aktivno bavljenje skateboardingom koji će biti dostupan stanovništvu, a posebice sportašima i rekreativcima, kao i zaljubljenicima u skateboarding.

Tijekom ožujka, prema informacijama iz Grada, trebao bi započeti proces javn

Skip to content