Novosti

U TIJEKU JE ANALIZA I PROGNOZA PROMETNIH TOKOVA

Grad Zabok započeo je sa aktivnostima u cilju izrade Prometne studije i Plana održive urbane mobilnosti (SUMP) grada Zaboka. Kao preduvjet potrebno je napraviti analizu i prognozu prometnih tokova što obuhvaća analizu postojećeg stanja i izradu prometne prognoze.

Analiza postojećeg stanja obuhvatit će definiranje prostornog obuhvata, analizu postojećeg stanja prometne infrastrukture (analizu infrastrukture cestovnog prometa, javnog prijevoza putnika (autobusni i željeznički), pješačkog prometa, biciklističkog prometa i snimanje video zapisa glavnih prometnica), analizu postojećeg stanja prometnih tokova (analiza prometnih tokova automatskim brojilima, ručnim brojanjem, video kamerama i anketiranjem), analizu postojećeg stanja sigurnosti prometa, analizu stava javnosti o prometu (web anketa), analizu postojeće prostorno-planske i projektne dokumentacije, analizu prostornih planova (najznačajniji prijedlozi analiziranih prostornih planova) te analizu demografskih podataka.

Izrada prometne prognoze uključivat će definiranje metodologije izrade, utvrđivanje trenda promjene volumena prometa, trend analizu demografskih, socio-ekonomski i drugih relevantnih parametara te prognozu prometa.

Tijekom listopada, slijedom gore navedenih radnji, na području grada Zaboka započelo je postavljanje magnetnih brojača prometa na nerazvrstanim cestama kojima upravlja grad Zabok i video kamera za brojanje prometa na raskrižjima nerazvrstanih županijskih cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije. O predmetnom je obavještena i prometna policija Krapinsko-zagorske županije.

Pripremio:Danijel Tuđa

Skip to content