Novosti

U tijeku je realizacija projekta nadsvođenja potoka Prosenik, rekonstrukcije nerazvrstane ceste i izgradnje nogostupa u naselju Gubaševo

Sama realizacija projekta nadsvođenja potoka Prosenik, rekonstrukcije nerazvrstane ceste i izgradnje nogostupa u naselju Gubaševo započela je u studenom 2017.g. Izvođenje radova povjereno je zajednici ponuditelja: tvrtka POLI-MONT d.o.o., Zabok, Špičkovina 9, i obrt Strojni iskop transport Zajec, Zabok, Špičkovina 12. Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.463.363,13 kuna, a radove u 70 postotnom iznosu sufinanciraju Hrvatske vode. Radovi se izvode sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji od strane tvrtke AKING d.o.o. iz Zagreba i izvršnoj građevinskoj dozvoli. Poslove stručnog nadzora obavlja tvrtka AKING d.o.o. Planirani završetak radova očekuje se polovicom svibnja 2018.g.
Ukupna vrijednost investicije (projektna dokumentacija, ishođenje građevinske dozvole, izvođenje radova, stručni nadzor, tehnički pregled i uporabna dozvola) iznosi 1.762.500,00 kn.

Pripremio: Danijel Tuđa, ing.građ.

Skip to content