Novosti

U tijeku rekonstrukcija Ulice naselje Borovčaki

Započeli su radovi na rekonstrukciji Ulici naselje Borovčaki s komunalnom infrastrukturom u Zaboku. – Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kompletne asfaltne kolničke konstrukcije, izgradnju novih potpornih zidova, te izgradnju oborinske kanalizacije sa betonskim kanalicama i slivnicima. Planirana je i zamjena betonskih cijevi, zbog kojih je došlo do urušavanja ceste, sa novim PEHD korugiranim cijevima promjera 40 cm.. Radove izvodi obrt Strojni iskop – transport ZAJEC, Špičkovina 12, Zabok, a stručni nadzor tvrtka AKING d.o.o. iz Zagreba – rekli su iz Grada Zaboka. Duljina rekonstruirane ceste iznosi 90 metara. Ugovorena vrijednost radova iznosi 517.000,00 kuna. Izvođač je započeo s radovima ovog ponedjeljka, a ugovoreni rok završetka radova je 90 kalendarskih dana, odnosno polovica travnja ove godine. Osim ugovorenih radova planiraju se izvesti radovi na izgradnji nove vodoopskrbne mreže, te radovi na izmještanju dijela elektroenergetske mreže koje sufinanciraju javni isporučitelji predmetnih usluga.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 517 000 kuna

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content