Novosti

U ZABOKU OSNOVAN DISC GOLF KLUB S.R.U.Z.

Na Skupštini Sportsko rekreativne udruge Zagorje iz Zaboka osnovan je Disc golf klub S.R.U.Z. koji se nalazi u ustrojstvenom dijelu udruge.

Novoosnovani klubu započeo je sa radom ove nedjelje, a klub je osnovan s namjerom da privuče što veći broj građana kako bi se počeli baviti sa ovim sportom koji je prilagođen za sve uzraste.

Osnovno pravilo disc golfa da igrač na svim vrstama terena od otvorenih staza na livadama, uzbrdica i nizbrdica, na stazama koje se nalaze u šumi , uz što manje bacanja disca (frizbi) savlada sve te prepreke i završi igru sa završnim bacanjem u disc golf koš.

Disc golf klub S.R.U.Z. bio je pozvan na Skupštinu Hrvatskog flying disc saveza koja se održala u Varaždinu i ove godine očekuje se da S.R.U.Z. postane članicom saveza.

Više informacija o disc golf klubu S.R.U.Z. možete vidjeti na stranici udruge

www.sruz.hr/disc-golf-klub-s-r-u-z/

Disc golf je sport tradicije duge gotovo 50 godina, a najpopularniji je u SAD-u te zemljama zapadne Europe, a među njima posebice na području Skandinavije. U navedenim zemljama svake godine otvara se velik broj novih terena na parkovnim površinama u i oko gradova, a vrlo često postavljaju se i u sklopu studentskih kampusa te tako postaju svakodnevna navika i rekreacija za sve dobne skupine i raznolike profile ljudi. Sam sport je vrlo sličan klasičnom golfu uz razliku u tome što igrači bacaju posebno dizajnirane leteće diskove te njima trebaju pogoditi disc golf koš.

Skip to content