Novosti

Učestala pitanja vezana uz izdavanje e-Propusnica

Uslugama u sustavu e-Građani i Osobnom korisničkom pretincu možete pristupiti ako posjedujete vjerodajnicu koja se nalazi na Listi prihvaćenih vjerodajnica – https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667

PITANJE 1.:
Zdravstveni sam djelatnik/vatrogasac/pripadnik Crvenog križa, pripadnik HGSS-a, na koji način se izdaje propusnica?
ODGOVOR:
Medicinsko osoblje koje posjeduje iskaznice izdane od nadležnih Komora, a koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nije dužno ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem: liječničkih iskaznica izdanih od Hrvatske liječničke komore, članske iskaznice izdane od Hrvatske komore medicinskih sestara, članske iskaznice izdane od Hrvatske ljekarničke komore, članske iskaznice izdane od Hrvatske komore dentalne medicine, iskaznice koje je izdala Hrvatska komora zdravstvenih djelatnika (za djelatnost sanitarnog inženjerstva, za medicinsko-laboratorijsku djelatnost, za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost, za djelatnost radne terapije), članskih iskaznica Hrvatske veterinarske komore, članskih iskaznica Hrvatske psihološke komore.
Također e-Propusnice nisu potrebne ni pripadnicima žurnih službi (vatrogasci, pripadnici Crvenog križa, pripadnici HGSS-a) koji sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19, kad su na dužnosti i u službenim odorama.

Navedeni slučajevi podliježu provjeri na kontrolnim točkama.

PITANJE 2.:
Trebaju li policajci, vojnici, inspektori e-Propusnicu? Što je s djelatnicima privatne zaštite u slučaju da putuju na otoke?
ODGOVOR:
Sljedeće kategorije zaposlenika tijela državne uprave koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19 nisu dužne ishoditi e-Propusnicu, već se mogu kretati temeljem svojih službenih iskaznica, službenih propusnica ili službenih znački:
Policijski službenici i ostali djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova,
Djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga RH,
Djelatnici Sigurnosno-obavještajne agencije,
Djelatnici Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost,
Djelatnici Zavoda za sigurnost informacijskih sustava,
Djelatnici Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija,
Djelatnici Državnog inspektorata – službenici sljedećih inspekcija (Tržišna inspekcija, Sanitarna inspekcija, Veterinarska inspekcija, Poljoprivredna inspekcija, Lovna inspekcija, Šumarska inspekcija, Fitosanitarna inspekcija, Turistička inspekcija, Rudarska inspekcija, Inspekcija opreme pod tlakom, Energetska inspekcija, Inspekcija gospodarenja otrovnim kemikalijama, Inspekcija rada, Građevinska inspekcija, Inspekcija zaštite prirode, Inspekcija zaštite okoliša i Vodopravna inspekcija).Djelatnici privatne zaštite mogu putovati na otoke i s otoka državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu na temelju iskaznice za obavljanje privatne zaštite (čuvar, zaštitar i zaštitar tehničar) izdane od strane Ministarstva unutarnjih poslova i valjanog radnog naloga izdanog od pravne osobe ili obrtnika koji obavljaju privatnu zaštitu. U navedenim slučajevima nije potrebna e-Propusnica, a moraju kumulativno biti ispunjena oba uvjeta, tj. mora se predočiti i iskaznica i valjani radni nalog.

POSLOVANJE I E-PROPUSNICE

PITANJE 3.:
Moja tvrtka ima veliki broj djelatnika za koja je potrebno izdati propusnice. Moze li se to automatski obaviti?
ODGOVOR:
Sustav ePropusnice ima opciju automatskog unošenja velikog broja podataka za izdavanje propusnica. Za detalje objavljene su upute na web stranicama aplikacije. Ovlašteni korisnici mogu preuzeti obrazac koji ispune prema priloženim uputama, te potom preko sekcije za uvoz podataka mogu svojim djelatnicima direktno stvoriti prijavnice za željeno razdoblje. Detalje možete potražiti na linku „Uvoz e-propusnica“ nakon prijave u sustav. Ukoliko se za novozaposlenu osobu javi greška za izdavanje propusnice, ako je to apsolutno neodgodivo da moraju dolaziti na posao, propusnicu može izdati i nadležni stožer civilne zaštite.

PITANJE 4.:
Ne radi mi prijava internet bankarstvom. Token nije izdan na mene kao fizičku osobu, već je riječ o poslovnom računu.
ODGOVOR:
Ukoliko nije problem, možete li pokušati i vjerodajnicom koja je izdana vama kao fizičkoj osobi (token vašeg tekućeg računa, neka druga vjerodajnica, elektronička osobna iskaznica…)? Sustav bi vas trebao prepoznati kao ovlaštena osoba za Vaš poslovni subjekt ukoliko ste upisani kao osnivač/ovlaštena osoba u pripadajući registar. Alternativno, za vas zahtjev može odobriti i osoba koja ima ovlaštenja raditi u sustavu ePorezna (npr predaja JOPPD obrazaca). Također, možete se javiti u nadležni stožer civilne zaštite.

PITANJE 5.:
Naši radnici nemaju mogućnost dobivanja elektroničke pošte. Kako da im izdamo propusnice
ODGOVOR:
Digitalne propusnice bit će pohranjene u sustavu, a osobi se mogu dostaviti korištenjem elektroničke pošte ili osobnog korisničkog pretinca. U slučaju da radnik nema elektroničku poštu, poslodavac može ispisati propusnice te ih uručiti radniku.

PITANJE 6.:
Ja kao obrtnik ne koristim sustav ePorezne., Kako ću si izdati propusnicu?
ODGOVOR:
Potrebno je obratiti se lokalnom stožeru civilne zaštite.

PITANJE 7.:
Moraju li vozači taxi vozila imati propusnicu ukoliko obavljaju vožnju izvan svog mjesta prebivališta?
ODGOVOR:
Taksist mora imati propusnicu svog poslodavca ukoliko vozi izvan mjesta prebivališta, a koja mu vrijedi bez obzira je li mu u autu stranka ili ne.

PITANJE 8.:
Vozač sam teretnog vozila. Trebam li e-propusnicu?
ODGOVOR:
Osiguran je nesmetan nastavak cestovnoga teretnog prometa i nakon 6. travnja. Vozači teretnih vozila mogu se kretati i bez e-Propusnice. U tuzemnom i međunarodnom transportu mogu se kretati bez e-Propusnica jedino ako se nalaze u teretnom vozilu dok obavljaju prijevozničku djelatnost i ukoliko kod sebe imaju jedan od sljedećih dokumenata – CMR, teretni list, otpremnicu ili drugi dokument iz kojeg je jasno vidljivo ime i prezime vozača, oznaka robe te registarska oznaka vozila koje prevozi tu robu. Također, vozači teretnih vozila u tuzemnom i međunarodnom transportu mogu za dolazak na posao do poslodavca i povratak s posla osobnim vozilom, umjesto e-Propusnice, koristiti jedan od tih dokumenata koji je datiran s danom prijevoza.

PITANJE 9.:
Da li je hrvatskim državljanima koji rade u inozemstvu, uz poziv poslodavca koji posjeduju da se jave na posao, potrebna i propusnica za izlazak s područja prebivališta?
ODGOVOR:
Stožerima CZ gradova i općina preporučeno je da u takvim slučajevima stožer CZ na području kojeg osoba ima prebivalište izdaje propusnicu, ali uz uvjet da osoba obavezno uz sebe mora imati poziv stranog poslodavca.
Na granici će se osobama mjeriti temperatura i ako su zdravi, puštat će ih dalje.

PITANJE 10:
Kako se može dobiti propusnica ako je riječ radnicima koji rade temeljem ugovora o djelu i radnicima koji rade u inozemstvu
ODGOVOR:
Za radnike temeljem ugovora o djelu čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte, a sustav e-Propusnice ne daje poslodavcima mogućnost izdavanja e-Propusnica, e-Propusnice će izdavati stožeri civilne zaštite prema mjestu sjedišta gospodarskog subjekta. e-Propusnice se neće izdavati temeljem pojedinačnih zahtjeva radnika, već je svaki poslodavac dužan podnijeti zahtjev sa svim potrebnim podacima za sve radnike koji rade na ugovor o djelu, a neophodni su mu za rad. Riječ je o iznimci te se zahtjev može podnijeti samo za one radnike koji su zaista nužni i neophodni za rad određenog poslodavca. U slučaju da je riječ o radnicima koji rade u inozemstvu, zahtjev podnosi poslodavac prema mjestu prebivališta radnika.

PITANJE 11.:
Zapošljavamo djelatnike iz drugih država koji nemaju nijednu vjerodajnicu. Kako ćemo njima izdati propusnice?
ODGOVOR:
Svaka osoba zahtjev može, osim kroz sustav ePropusnice podnijeti i na tradicionalan način, direktno instituciji od koje traži propusnicu. Institucije su obvezne kroz sustav izdati, uz ispunjenje pretpostavki iz Odluke, digitalne propusnice.

PITANJE 12:
Naša tvrtka ima hitnu potrebu za radnikom koji je strani državljanin iz opravdanog razloga (kao što je npr. popravak važnih postrojenja ili opreme i sl.?)
ODGOVOR:
Stranim državljanima čiji dolazak u Republiku Hrvatsku je neophodan (kao što je npr. popravak važnih postrojenja ili opreme i sl.) propusnice se izdaju prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr

PITANJE 13:
Trebaju li strani diplomati e-Propusnicu? Što je sa zaposlenicima veleposlanstava u Republici Hrvatskoj?
ODGOVOR:
e-Propusnice nisu dužni ishoditi strani diplomati koji su akreditirani u Republici Hrvatskoj – njima se kretanje omogućava temeljem diplomatskih iskaznica. Zaposlenici veleposlanstava koji su neophodni za rad veleposlanstava trebaju se obratiti veleposlanstvima u kojima rade, koje će ishoditi e-Propusnice putem Ministarstva vanjskih poslova.

PITANJE 14.:
Da li osobe koje obavljaju poslove po ugovoru putem student servisa ostvaruju pravo na propusnice?
ODGOVOR:
Imaju pravo, ali njihovi poslodavci upućuju zahtjev nadležnom stožeru (prema sjedištu poslodavca) uz potvrdu poslodavca da su neophodni. Napominje se da je izdavanje e-Propusnica studentima koji rade preko Student servisa iznimka te da se zahtjev može podnijeti samo za one studente koji su zaista nužni i neophodni za rad određenog poslodavca.

PITANJE 15.:
Da li osoba koja je prokurist u nekoj tvrtki može izdavati propusnice?
ODGOVOR:
Pristup sustavu e-Propusnice imaju osobe koje su u sustavu ePorezne definirane kao odgovorne osobe te one koje imaju ovlast za predaju pojedinih obrazaca (primjerice JOPPD).

PITANJE 16.:
Tko ima pravo pristupa sustavu za izdavanje ePropusnica u tijelima javne uprave?
ODGOVOR:
Uz odgovornu osobu pojedinog tijela (čelnika tijela), pravo pristupa ovom sustavu imaju osobe koje imaju pravo unosa podataka u Registar zaposlenih (RegZap). Pri tome mogu za pristup sustavu koristiti bilo koju vjerodajnicu koja se koristi u sustavu eGrađani.

PITANJE 17.:
Osoba je vlasnik tvrtke ili obrta ali u njemu nije zaposlena. Može izdati propusnice za svoje zaposlenike ali ne i za sebe?
ODGOVOR:
Sukladno Odluci, pravo na propusnice imaju radnici za obavljanje posla. e-Propusnice vlasnicima trgovačkih društava i osnivačima obrta koji nisu zaposleni u svojim trgovačkim društvima ili obrtima te prokuristima, ako postoji opravdan razlog, izdavat će se podnošenjem zahtjeva prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr.

PITANJE 18.:
Zaposlenik sam tvrtke i za redovno obavljanje poslova potrebna mi je propusnica. Iniciram li ja izdavanje propusnice ili to radi moj poslodavac?
ODGOVOR:
U pravilu izdavanje propusnica inicira poslodavac. Unatoč tome, zaposlenik može također podnijeti zahtjev za izdavanje propusnice svom poslodavcu.

PITANJE 19.:
Kako predajem zahtjev za propusnicu? Samozaposlen sam odvjetnik.
ODGOVOR:
Kod odvjetnika koji su samozaposleni, ispravan put je da prvo predaju zahtjev kao građani, a zatim ga kao poslodavci trebaju odobriti. Alternativno, za njih zahtjev moze odobriti i osoba koja za njih ima ovlaštenja raditi u sustavu ePorezna (npr predaja JOPPD obrazaca).

PITANJE 20.:
Kako predajem zahtjev za propusnicu? Sudski sam vještak.
ODGOVOR:
e-Propusnice stalnim sudskim vještacima, ako uz svoj zahtjev prilože poziv ili nalog suda za vještačenje, izdavat će se prijavom na propusnica@civilnazastita.hr

PITANJE 21.:
Možete li nam kreirati određeni broj propusnica za naše djelatnike jer mi to ne možemo?
ODGOVOR:
Sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite koje propisuju način izdavanja propusnica, vi ste kao poslodavac odgovorni za izdavanje propusnica za Vaše zaposlenike, poštujući načela nužnosti prisustva pojedinog radnika na radnom mjestu. Pristup sustavu e-Propusnice i mogućnost izdavanja propusnica imaju osobe koje su u sustavu ePorezne definirane kao odgovorne osobe te one koje imaju ovlast za predaju pojedinih obrazaca (primjerice JOPPD).

PITANJE 22.:
Procedura izdavanja propusnica za poljoprivrednike/OPG-ove?
ODGOVOR:
Uputa stožerima civilne zaštite je da fizičkim osobama koje im se obrate sa zahtjevom za izdavanje propusnice zbog obrade zemlje, tj. obavljanja poljoprivrednih radova izvan područja prebivališta, izdaju propusnice.
Za male OPG-ove koji nisu u sustavu PDV-a i nisu u registru poreznih obveznika. Ministarstvo poljoprivrede i dalje izdaje propusnice po dosadašnjem principu, temeljem ispunjenog zahtjeva ( putem telefona, e-maila ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice). Poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a te nisu u registru poreznih obveznika i dalje podnose zahtjeve na način na koji su i do sada. Također, sve izdane propusnice vrijede do navedenog isteka.
Ako se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.
OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede.

PITANJE 23.:
Da li osobe u kategoriji slobodnih profesija (npr. slobodni fotografi, slobodni reporteri i sl.) ostvaruju pravo na propusnice u cilju obavljaju svojih poslova?
ODGOVOR:
Osobe u kategoriji slobodnih profesija u pravilu ostvaruju pravo na propusnice u cilju obavljaju svojih poslova imaju pravo, ali osobno upućuju zahtjev nadležnom stožeru uz potvrdu poslodavca da su neophodni. Što se tiče slobodnih novinara, e-propusnice novinarima koji nisu u radnom odnosu ( slobodni novinari ) izdavat će se prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr

PITANJE 24:
Poslovni sam subjekt. Možemo li vam poslati tablicu s podacima o djelatnicima za automatski unos propusnica u sustav?
ODGOVOR:
Omogućen je automatski unos velikog broja podataka za izdavanje propusnica u samoj aplikaciji. Molimo ne šaljite tablice putem e-maila.

ŽIVOTNE SITUACIJE I E-PROPUSNICE

PITANJE 25.:
Da li osobe koje nisu boravile u svome mjestu prebivališta u trenutku donošenja Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj trebaju propusnice prilikom povratka u mjesto prebivališta?
(Mnogobrojni su primjeri osoba koje su napustile svoje prebivalište na području Grada Zagreba uslijed potresa te bi se vratili u mjesto prebivališta, a što je i bila preporuka Stožera CZ RH.)
ODGOVOR:
Načelnik Stožera civilne zaštite RH ministar Davor Božinović je na tiskovnim konferencijama pozvao osobe da se vrate u svoja prebivališta (imaju osobnu kao dokaz) i u tim slučajevima nije potrebna propusnica.

PITANJE 26.:
Treba li mi propusnica ako trebam ići iz naselja X u naselje Y?
ODGOVOR:
Ukoliko ne napuštate mjesto prebivališta/stalnog boravka nije potrebna propusnica. Provjerite granice svog mjesta prebivališta/stalnog boravka. Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite. Molimo provjerite na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite i na stranicama Vaše lokalne samouprave o zaključenju navedenih Sporazuma.
PITANJE 27.:
Treba li mi propusnica za putovanje iz mjesta stalnog boravišta u mjesto prebivališta?
ODGOVOR:
Sukladno Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka, zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. Napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka moguće je samo s e-Propusnicama. Pod mjestom prebivališta ili stalnog boravka smatra se mjesto prebivališta, odnosno mjesto boravišta kako je definirano Zakonom o prebivalištu i/ili administrativno područje više jedinica lokalne samouprave koje su prostorno povezane u jedinstvenu cjelinu i koje pripadaju istom geografskom području i dijele zajedničke rizike, kada su zaključile Sporazum o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite. Molimo provjerite na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite i na stranicama Vaše lokalne samouprave o zaključenju navedenih Sporazuma.

PITANJE 28.:
Može li se dobiti propusnica za skrb o starijoj osobi (obilazak i donošenje namirnica) koja nije član obitelji?
ODGOVOR:
Ako je riječ o skrbi za starije unutar mjesta prebivališta onda nije potrebna posebna propusnica, ali se moraju poštivati sve propisane higijenske mjere.
Ako je riječ o skrbi izvan mjesta prebivališta onda, sukladno uputi, od nadležnost stožera CZ moraju dobiti propusnice uz razlog „ vitalni obiteljski razlozi, pružane skrbi starijim osobama (isto vrijedi i za djecu), također uz poštivanje svih mjera. Uz zahtjev potrebno je dostaviti i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb.

PITANJE 29.:
Trebaju li djeca / maloljetne osobe imati propusnicu u slučaju napuštanja prebivališta ako isto napuštaju zajedno sa roditeljima?
ODGOVOR:
Ako roditelj ima važeću propusnicu, nije potrebno posebno za maloljetno dijete. Ukoliko postoji neka specifična situacija, javite se nadležnom stožeru da vam da detaljnije upute. Načelno – ako je roditelju dopušteno kretanje, dijete može s roditeljem. U slučaju da roditelj nema važeću propusnicu, djetetu može propusnicu izdati i liječnik u prijeko potrebnim slučajevima (bolest i slično…).

PITANJE 30.:
Procedura izdavanja propusnica za odlazak na otoke?
ODGOVOR:
Fizičkoj osobi koja s kopna želi doći na otok, a nalazi se u kategoriji koja može ishoditi propusnicu, propusnica se može izdati u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a što obrazlaže u svom zahtjevu stožeru civilne zaštite nadležnom za mjesto planiranog odredišta na otoku (općinski ili gradski stožer civilne zaštite). Prije izdavanja propusnice fizičkoj osobi, stožer civilne zaštite nadležan za mjesto planiranog odredišta na otoku dužan je ishoditi suglasnost nadležnog županijskog stožera civilne zaštite.
U odnosu na propusnice koje se izdaju djelatnicima pravnih osoba također se propusnica može izdati u slučaju da je njen dolazak na otok neophodan i neodgodiv, a postupak izdavanja jednak je kao i za fizičke osobe.
Djelatnici privatne zaštite mogu putovati na otoke i s otoka državnim linijama u obalnom linijskom pomorskom prometu na temelju iskaznice za obavljanje privatne zaštite (čuvar, zaštitar i zaštitar tehničar) izdane od strane Ministarstva unutarnjih poslova i valjanog radnog naloga izdanog od pravne osobe ili obrtnika koji obavljaju privatnu zaštitu. U navedenim slučajevima nije potrebna e-Propusnica, a moraju kumulativno biti ispunjena oba uvjeta, tj. mora se predočiti i iskaznica i valjani radni nalog.

PITANJE 31.:
Da li osoba koja u svojstvu vozača prevozi drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu (npr. otac ili suprug prevozi zdravstvenu djelatnicu s posla odnosno na posao) mora imati propusnicu?
ODGOVOR:
Uputa stožerima civilne zaštite je da osobama koje u svojstvu vozača prevoze drugu osobu koja posjeduje valjanu propusnicu izdaju propusnicu.

PITANJE 32.:
Mogu li prijaviti boravište putem sustava e-Građani?
ODGOVOR:
Sukladno odluci Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, onemogućen je pristup elektroničkoj usluzi e-Prijava boravišta hrvatskih državljana, kako bi se onemogućile zlouporabe boravišta vezane uz situaciju s pandemijom koronavirusa (COVID-19) i tim povezanim ograničenjem kretanja iz jednog mjesta u drugo. Ministarstvo uprave u komunikaciji je s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske u vezi ponovnog omogućavanja korištenja elektroničke usluge e-Prijave boravišta, te će pravovremeno obavijestiti o ponovnoj aktivaciji usluge. Ostale elektroničke usluge MUP-a u sustavu e-Građani su dostupne.

PITANJE 33.:
Mogu li dobiti propusnicu ukoliko moram ići u drugu općinu/grad na vjenčanje/pogreb?
ODGOVOR:
Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite, vjenčanja i pogrebi će se organizirati u krugu najuže obitelji, uz nazočnost službene osobe, ali samo pod uvjetom da nitko nema respiratorne simptome. Zahtjev za propusnicu potrebno je podnijeti nadležnom civilnom stožeru – putovanje iz vitalnih obiteljskih razloga.

PITANJE 34:
Trebam li zatražiti e-Propusnicu za korištenje javnog gradskog prijevoza?
ODGOVOR:
Za korištenje javnog prijevoza molimo obratite se koncesionaru za usluge javnog gradskog prijevoza.

PITANJE 35:
Trebam pratiti osobu iz uže obitelji na liječnički pregled ili želim pomoći starijem i nemoćnom susjedu u kupnji hrane i osnovih potrepština, kako podnosim zahtjev za e-Propusnicu?
ODGOVOR:
U takvim slučajevima zahtjev za izdavanje propusnice podnosite nadležnom stožeru civilne zaštite uz navod razloga izdavanja – vitalni obiteljski razlozi. U polju napomena možete dodati objašnjenje i podatke o navedenoj osobi kako bi nadležni stožer imao više informacija o razlozima traženja propusnice. e-Propusnice zbog pružanja skrbi starijim i nemoćnim osobama stožeri civilne zaštite mogu izdati i osobama koje nisu u srodstvu s osobama kojima se pruža skrb, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb.
PITANJE 36:
Fizička sam osoba, koju adresu utipkavam u zahtjev za propusnicu, ona gdje se sada nalazim (prebivalište/boravište) ili ona kamo bi trebao ići?
ODGOVOR:
Upisuje se adresa prebivališta/mjesta stalnog boravka gdje se sada nalazite.

PITANJE 37:
Treba li mi propusnica ukoliko obavljam nužne poljoprivredne radove van svog mjesta prebivališta i stalnog boravka?
ODGOVOR:
Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ovo se odnosi na fizičke osobe koje se bave nekom od poljoprivrednih aktivnosti, a nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara:

  • Evidencija posjednika domaćih životinja (IKG),
  • Upisnik poljoprivrednika (MIBPG) i/ili
  • Evidencija pčelara i pčelinjaka (evidencija Hrvatskog pčelarskog saveza).

PITANJE 38.:
Trebam hitan uvid u spis predmeta u upravnom postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole. Mogu li dobiti propusnicu?
ODGOVOR:
Opravdanim razlogom za izdavanje e-Propusnice smatra se uvid u spise predmeta u upravnim postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole, a izdaju iz nadležni stožeri civilne zaštite.

PITANJE 39.:
Što je s volonterima udruga i osobama koje se bave opće-korisnim radom?
ODGOVOR:
Propusnice volonterima udruga koje se bave opće-korisnim radom, ako postoji opravdan razlog, izdaju nadležni stožeri civilne zaštite.

PITANJE 40:
Što sa stranim državljanima koji mi dolaze u posjet, trebaju li oni propusnicu?
ODGOVOR:
Stranim državljanima koji borave na području Republike Hrvatske e-Propusnice izdaju stožeri civilne zaštite područja na kojem borave.

OPĆENITA PITANJA O E-PROPUSNICAMA (PRIJAVA, KORIŠTENJE SUSTAVA…)

PITANJE 41.:
Nemam internet bankarstvo, niti ijednu od vjerodajnica za ulazak u uslugu e-Propusnice niti sam ikad koristio sustav e-Građani. Na koji način mogu nabaviti vjerodajnicu?
ODGOVOR:
Ukoliko nemate niti jednu vjerodajnicu za pristup sustavu, vjerodajnica ePASS s kojom možete koristiti usluge u sustavu e-Građani razine sigurnosti 2 (uključivši i e-Propusnice), iznimno za vrijeme privremenog ograničenja kretanja, može se zatražiti i putem udaljene procedure koja ne zahtijeva odlazak na šaltere Financijske agencije. Dokumentaciju možete predati putem On line servisa za predaju dokumentacije. Ujedno, putem navedenog servisa može se izvršiti reizdavanje/reaktivaciju ePass/mToken i deaktiviranje ePass/mToken vjerodajnica. Servis je dostupan na poveznici: https://www.fina.hr/online-servis-za-predaju-dokumentacije. Podsjećamo Vas da je za bilo koju od gore navedenih radnji vezanih za vjerodajnice ePass ili mToken potrebna dostava sljedeće dokumentacije:
pristupnica – popunjena, potpisana (potpisana u točki 3. i 4.), skenirana (preuzmite PDF obrazac ovdje https://epass.gov.hr/resources/ePass_pristupnica.pdf) i
preslika identifikacijskog dokumenta.

PITANJE 42:
Nakon zaprimljene e-Propusnice je li nužno imati e-Propusnicu u fizičkom obliku (papir ili mobitel) uz sebe prilikom kontrole od strane policije ili je dovoljno osigurati dokument s OIB-om kako bi se mogla izvršiti provjera?
ODGOVOR:
Dovoljno je prilikom kontrole imati dokument s OIB-om za izvršenje provjere važeće propusnice. Podaci o izdanim e-Propusnicama će s vremenskim odmakom od najviše 1 sat (tj. u skoro realnom vremenu) biti dostupne MUP u radi provjera na terenu.

PITANJE 43:
Koji su nadležni stožeri civilne zaštite?
ODGOVOR:
Za izdavanje e-Propusnica su nadležni stožeri civilne zaštite prema mjestu prebivališta ili stalnog boravka osobe koja traži e-Propusnicu, osim u slučajevima kada poslodavac traži za vlasnike trgovačkih društava/osnivačima obrta/prokuristima, za radnike temeljem ugovora o djelu/student servisa kada e-Propusnicu izdaje stožer civilne zaštite prema sjedištu trgovačkog društva/obrta, kao i putovanja na otoke, kada e-Propusnicu izdaje stožer civilne zaštite prema mjestu na otoku za koje se traži, uz suglasnost županijskog stožera civilne zaštite.

PITANJE 44.:
Neću/ne mogu/nemam tehničke mogućnosti za korištenje usluge e-Propusnice, imam li alternativu?
ODGOVOR:
U slučaju da pojedine osobe ne mogu pribaviti niti jednu vjerodajnicu ili nemaju uvjete za korištenje usluge e-Propusnice, mogu uvijek podnijeti zahtjev korištenjem dosadašnjih načina predaje zahtjeva – primjerice putem e-mail adrese stožera i liječnika primarne zdravstvene zaštite.

PITANJE 45.:
Uspješno je izdana propusnica u sustavu e-Propusnice, no javlja mi da je propusnica nevažeća.
ODGOVOR:
Svaka propusnica izdaje se sa početnim i završnim datumom kada vrijedi. Na datume van tog roka sustav javlja da ona ne vrijedi. Primjerice ako ste propusnicu napravili 2.4.2020. i stavili rok važenja od 6.4.2020 – 20.4.2020. tada propusnica na dan 2.4.2020 ne vrijedi.

PITANJE 46.:
Na koliko dana se mogu izdavati propusnice?
ODGOVOR:
Propusnice se mogu izdati na rok od 1 do 14 dana, ovisno o razlogu zbog kojeg se izdaju.

PITANJE 47.:
Nije mi još odobrena propusnica./Odbijena mi je propusnica.
ODGOVOR:
Molimo obratite se nadležnom stožeru civilne zaštite.

PITANJE 48.:
Mogu li ostaviti kontakt podatke kako bi me u slučaju potrebe mogli kontaktirati iz Stožera?
ODGOVOR:
Kontakt podatke možete upisati u zahtjevu pod poljem Napomena.

PITANJE 49.:
Poslao sam zahtjev za propusnicom no jos uvijek nisam dobio nikakav odgovor. I dalje stoji status ” u obradi”/Koji je moj status zahtjeva?
ODGOVOR:
Status zahtjeva možete provjeriti u aplikaciji e-Propusnice. Ukoliko je zahtjev uspješno zaprimljen, isti može biti i dalje u obradi. Zbog povećanog broja podnesenih zahtjeva do samog odobrenja može proći određeno vrijeme.

PITANJE 50.:
Ne razumijem što je vjerodajnica?
ODGOVOR:
Vjerodajnica je sredstvo dokazivanja (prepoznavanja) elektroničkog identiteta koje je zaštićeno tehnološkim protokolima. Vjerodajnica je nešto što korisnik zna i/ili posjeduje (npr. korisničko ime/lozinka, token na mobilnom telefonu, digitalni certifikat i sl.). Korisnik vjerodajnicu treba pažljivo čuvati i nikome ju ne smije povjeravati. Popis vjerodajnica koje su prihvaćene za prijavu u sustav NIAS, pa i uslugu e-Propusnice se nalazi ovdje – https://gov.hr/e-gradjani/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1667

TEHNIČKA I KORISNIČKA PODRŠKA UVEZI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA E-PROPUSNICE:

e-pošta: epropusnice@uprava.gov.hr
e-pošta za liječnike: epropusnicezdravstvo@uprava.gov.hr
Telefon: 0800 8090 (pon-pet – 8 do 17 sati)
Za pitanja oko razloga izdavanja propusnica i tumačenja Odluka Ravnateljstva civilne zaštite molimo obratite se nadležnom stožeru civilne zaštite.

Skip to content