Novosti

UDRUGA GRADOVA – MEĐUNARODNO PRIZNANJE REZULTATIMA PROJEKTA C4E

Grad Zabok je sudjelovao u samoprocjeni i osvojio prvu nagradu za najbolje ocijenjenu praksu u području jednakosti u kategoriji malih gradova.

Gradovi za jednakost, projekt kojeg su zajedno implementirali Hrvatski pravni centar i Udruga gradova dobio je neslužbeno i neočekivano međunarodno priznanje. Agencija za temeljna prava EU-a (FRA) istaknula je alat za samoprocjenu gradskih procedura i standarda u borbi protiv diskriminacije kao primjer dobre i obećavajuće prakse!

Kao što nam je bila namjera s izradom i diseminacijom spomenutog alata, upitnik za samoprocjenu gradova prepoznat je kao dobar pristup u inspiriranju i motiviranju gradova za unaprjeđenje njihovih praksi. S obzirom na ulogu i aktivnosti FRA agencije u Europi, možemo očekivati da će i drugi europski gradovi imati priliku iskušati naš alat koji je preveden na engleski jezik.

Podsjetimo, u okviru projekta Gradovi za jednakost izrađen je priručnik za gradove u okviru kojeg se nalazi Indeks gradovi za jednakost, jednostavni alat koji gradovima omogućava samoprocjenu procedura u području donošenja javnih politika, pružanja javnih usluga i upravljanja ljudskim resursima.

U raspisanom pozivu za prijave dobrih praksi gradova na području jednakosti, sudjelovalo je 14 hrvatskih gradova od kojih su najbolji nagrađeni na svečanom zatvaranju projekta koje se održalo u Hrvatskom saboru u listopadu 2019.

Agencija za temeljna prava Europske unije, osnovana je 2007. kao nezavisno tijelo sa sjedištem u Beču. Cilj agencije jest promicanje kulture temeljnih prava diljem EU-a kroz podršku donositeljima odluka i podizanje svijesti na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini.

Izvor:https://www.udruga-gradova.hr

Skip to content