Novosti

Udruga “Sveta Marta” Zabok održala 5. izvještajno – izbornu skupštinu

Udruga “Sveta Marta” Zabok održala 5. izvještajno – izbornu skupštinu. Podnesena su izvješća o radu udruge, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu. Udruga „Sveta Marta“ Zabok osnovana je s ciljem poticanja kulture, starih zaboravljenih zanata, promicanja ljudskih prava, mira, svijesti o zajedništvu, zaštiti okoliša, solidarnosti, interkulturalnog civilnog društva, poticanje osobnog razvoja i samorazvoja te jačanje inicijative kroz volonterski rad. Udruga broji 16-ak članica, a ima i počasnog člana, župnika Marijana Culjaka, koji je inicijator osnivanja ove Udruge.

Sjednicu je otvorio predsjednik Darko Fiket i predložio dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Podnijeta su izvješća o radu udruge, financijsko izvješće i izvješće nadzornog odbora za 2018. god. koji su istaknuli da udruga vodi brigu i namjensko troši sredstva u skladu sa Statutom i Zakonom o udrugama.

Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo na mandat od četiri godine. Predsjednik je i dalje Darko Fiket, nova dopredsjednica Marija Šimag a tajnica i blagajnica je Barbara Fiket. Predočen je plan rada i financijski plan za 2019 i 2020 godinu. Članovi su upoznati s osnovnim odredbama oko prikupljanja i korištenja osobnih podataka, suglasnostima i dokumentima udruge vezanima uz novi Zakon o zaštiti osobnih podataka. Nakon završetka radnog dijela, uslijedilo je druženje. Sve članice uglas su pohvalile ovako kvalitetan rad svoga vodstva, te naglasile kako će u narednoj godini raditi sa istim žarom kao i prošle godine, te nastojat pružit što više svojoj župi, gradu, a potom i šire.

Pripremio: Darko Fiket, predsjednik Udruge

Skip to content