Novosti

Upis učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2015/2016

Učenici se u prvi razred srednje škole upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., od 8. svibnja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00017, URBROJ: 533-25-15-0007) i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015).

Željene programe obrazovanja kandidati za upis prijavljuju elektroničkim putem preko mrežne stranice (www.upisi.hr) Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), a na temelju natječaja za upis koji se objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

Sukladno točci XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., Krapinsko-zagorska županija i na svojim web stranicama objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa svog područja u školskoj godini 2015./2016.

Za Krapinsko-zagorsku županiju u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2015./2016., 1. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, utvrđeno je 1520 upisnih mjesta u 64 razredna odjela.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske izradilo je publikaciju „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015/2016. – Idemo u srednju!“ u kojoj možete pronaći informacije o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata, primjere bodovanja za različite obrazovne programe, te dobiti uvid u mogućnosti elektroničkog načina prijava i upisa u srednje škole, od pregleda osobnih podataka kandidata, ocjena i dodatnih postignuća, do detaljnog pregleda lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat plasman kandidata na pojedinom prijavljenom programu obrazovanja. Također, u publikaciji se nalazi Kalendar s upisanim svim datumima i rokovima vezanim za prijavu i upis obrazovnih programa, te kontakti podrške u slučaju dodatnih pitanja ili teškoća.

Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije dostupne na mrežnoj stranici www.upis.hr, budući da će ondje biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, te ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. i Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015) možete pronaći na poveznici http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3339 .

Želimo vam mnogo uspjeha pri upisu u željene programa i srednje škole kao i otvaranju novog, uzbudljivog poglavlja u životu!

Prilozi na www.kzz.hr

Popis srednjih škola

Gimnazija AGM Zabok

Glazbena škola Pregrada

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Konjščina

Srednja škola Krapina

Srednja škola Oroslavje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content