Novosti

Upis učenika u 1. razred srednje škole školske godine 2015/2016

Učenici se u prvi razred srednje škole upisuju u skladu s Odlukom o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., od 8. svibnja 2015. (KLASA: 602-03/15-06/00017, URBROJ: 533-25-15-0007) i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015).

Željene programe obrazovanja kandidati za upis prijavljuju elektroničkim putem preko mrežne stranice (www.upisi.hr) Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), a na temelju natječaja za upis koji se objavljuju na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

Sukladno točci XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016., Krapinsko-zagorska županija i na svojim web stranicama objavljuje natječaj za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa svog područja u školskoj godini 2015./2016.

Za Krapinsko-zagorsku županiju u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2015./2016., 1. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, utvrđeno je 1520 upisnih mjesta u 64 razredna odjela.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske izradilo je publikaciju „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2015/2016. – Idemo u srednju!“ u kojoj možete pronaći informacije o elementima i kriterijima za upis, načinima i postupcima prijava u sustav različitih kategorija kandidata, primjere bodovanja za različite obrazovne programe, te dobiti uvid u mogućnosti elektroničkog načina prijava i upisa u srednje škole, od pregleda osobnih podataka kandidata, ocjena i dodatnih postignuća, do detaljnog pregleda lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izračunat plasman kandidata na pojedinom prijavljenom programu obrazovanja. Također, u publikaciji se nalazi Kalendar s upisanim svim datumima i rokovima vezanim za prijavu i upis obrazovnih programa, te kontakti podrške u slučaju dodatnih pitanja ili teškoća.

Iznimno je važno kontinuirano pratiti sve informacije dostupne na mrežnoj stranici www.upis.hr, budući da će ondje biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u programe obrazovanja, svi postupci vezani uz prijave, te ostali ažurirani podaci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./2016. i Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine broj 49/2015) možete pronaći na poveznici http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=3339 .

Želimo vam mnogo uspjeha pri upisu u željene programa i srednje škole kao i otvaranju novog, uzbudljivog poglavlja u životu!

Prilozi na www.kzz.hr

Popis srednjih škola

Gimnazija AGM Zabok

Glazbena škola Pregrada

Srednja škola Bedekovčina

Srednja škola Konjščina

Srednja škola Krapina

Srednja škola Oroslavje

Skip to content