Novosti

Uređenje privremenog parkirališta uz buduću športsku dvoranu u Zaboku

Sklopljenim sporazumom Grad Zabok se obvezao pribaviti kameni materijal, a M-Profil se obvezao o vlastitom trošku, uz sudjelovanje Grada Zaboka urediti privremenu parkirališnu površinu na način da skine humus minimalne debljine 20cm, isti kasnije isplaniraju, uvaljaju posteljicu, dobave i postave geotekstil, ugrade i uvaljaju kameni materijal, te riješe horizontalnu i vertikalnu signalizaciju preko Ulice 103. brigade. Svi troškovi koje će tvrtka imati u uređenju ovog privremenog parkirališta smatraju se trajnom donacijom Gradu Zaboku obzirom da se njegovim uređenjem rješava pitanje od zajedničkog interesa.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će zajednički nadgledati izvođenje radova i bez odgode se međusobno obavještavati o uočenim nedostacima prilikom izgradnje.

Pravo na korištenje privremene parkirne površine temeljem ovog sporazuma traje do raskida sporazuma, a najduže do početka radova na izgradnji trodijelne športske dvorane.

Skip to content