Novosti

UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA U GRABROVCU

U skladu s projektnim zadatkom investitora (Grad Zabok), izrađen je građevinski projekt izgradnje igrališta u Grabrovcu. Postojeće asfaltno igralište bilo je u lošem stanju, raspucano i neravno te je bila potrebna potpuna rekonstrukcija. Također, ograda prema prometnici i željezničkoj pruzi bila je u lošem stanju, neravna i načeta korozijom što je zahtijevalo sanaciju i njenu djelomičnu zamjenu. Prema prometnici izrađena je nova panel ograda visine dva metra, dok je prema željezničkoj pruzi popravljena i obnovljena ograda.

U položajnom smislu sportski teren izgrađen je na mjestu postojećeg u istim gabaritima. Postojeći asfalt je skinut te je izvršen iskop tamponskog sloja, postavljen je geotekstil, te nasip novog tamponskog sloja od 10 cm. Na pripremljenu podlogu ugrađena su dva sloja asfalta – nosivi i habajući sloj. Također omogućena je odvodnja posteljice radi nesmetanog nadograđivanja slojeva konstrukcije ceste te odvodnja oborinskih voda sa poprečnim i uzdužnim nagibima u kanalice s rešetkom. Voda iz kanalica odvodi se u upojni slivnik.

Izvedena je horizontalna signalizacija igrališta, tako da igralište služi za održavanje mini nogometa, malog nogometa i košarke. Nadalje, igralište je dodatno osvjetljeno sa četiri metalhalogena reflektora snage 150W.

Ukupna vrijednost cjelokupne investicije (projektna dokumentacija, radovi i oprema, stručni nadzor) iznosi 235.000,00 kuna.

Skip to content