Novosti

Uspostava zelene infrastrukture u gradu Zaboku uređenjem trga Ksavera Šandora Gjalskog – Priprema projektno-tehničke dokumentacije

Predmet projektne prijave je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekt uređenja Trga Ksavera Šandora Gjalskog u gradu Zaboku. Projekt se odnosi na zamjenu postojeće sive u zelenu infrastrukturu, odnosno zatvaranje jedne ulice i proširenje pješačke zone. Prostor trga služit će za javne sadržaje, a također će sadržavati i zelene javne površine budući da je predviđena sadnja novih stabala. Predviđena su i parkirališta za bicikle kao i fontana s česmom te zamjena javne rasvjete novom, energetski učinkovitom rasvjetom.

Materijali koji će se koristiti prilikom uređenja trga bit će u najvećoj mogućoj mjeri prirodni, obnovljivi, ponovno upotrebljivi ili reciklabilni. Izrada projektno-tehničke dokumentacije prvi je korak u fizičkoj realizaciji projekta čiji je cilj uspostaviti zelenu infrastruktru u centru grada koji zadnjih godina postaje pravo urbano središte županije.

Nakon izrade dokumentacije, pristupit će se fizičkoj realizaciji projekt ovisno o mogućnostima financiranje 4 od 10 sredstvima EU i vlastitim sredstvima Grada Zaboka.

Skip to content