Novosti

Uz bolju edukaciju do prava na informaciju

Kroz devet mjeseci provedbe projekta Otvorena vrata u Gradu Zaboku porastao je ne samo broj građana upoznatih sa Zakonom o pravu na pristup informacijama već i broj građana koji su koristili svoja prava na informaciju, a k tome su bili i zadovoljniji odgovorima. Pokazalo je to istraživanje koje je 4. i 5 . studenog na reprezentativnom uzorku u gradu Zaboku provela agencija Promocija plus. Od 700 anketiranih građana Zaboka njih 67,3 posto je znalo da postoji Zakon o pravu na pristup informacijama, 4,2 posto više nego u veljači, neposredno prije nego što se krenulo s provedbom projekta. U istom razdoblju je za gotovo četvrtinu porastao broj građana koji znaju od koga mogu zatražiti informaciju: u studenom je njih 25 posto znalo da su to tijela javne vlasti, dok je u veljači taj postotak iznosio svega 20,3 posto.

U devet mjeseci realizacije projekta porastao je i postotak građana koji su tražili informaciju od tijela javne vlasti: s 20 posto u veljači na 21,4 posto u studenom, pri čemu je bitno porastao i broj građana koji su bili u potpunosti zadovoljni dobivenim odgovorom bilo (s 40,7 posto na 44,7 posto)l. Posebno ohrabruje rast broja građana zadovoljnih informacijom dobivenom od samog grada Zaboka, kojih je više za preko petine. U veljači je takvih bilo 23,6 posto, a u studenom 28,7 posto, pri čemu se istodobno broj građana koji su djelomično ili potpuno nezadovoljni dobivenim informacijama smanjio za 1,7 posto, odnosno 0,4 posto.

U sklopu projekta je bila tiskana brošura koja je bila distribuirana svim domaćinstvima na području Grada Zaboka, održana su predavanja srednjoškolcima i predstavnicima mjesnih odbora te uspostavljen infopunkt o pravu na pristup informacijama u zabočkoj knjižnici. Također, ove godine je Grad Zabok postavio novu, redizajniranu internet stranicu, što je sve doprinijelo boljoj upoznatosti građana s pravom na informaciju. Najslabije su upoznati građani stariji od 61 godine i oni u dobi od 18-30 godina, među kojima samo 57 posto, odnosno 57,1 posto zna za pravo na informaciju. U budućnosti bi se ovaj postotak mogao povećati organiziranjem predavanja u srednjim školama odnosno u udrugama umirovljenika.

Projekt “Otvorena vrata” provode TIH i Grad Zabok od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine s ciljem educiranja i informiranja građana o načinima dobivanja informacija od tijela javne vlasti, a njegovu provedbu financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sa 141.663,90 kuna kroz program “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva”.

za Transparency International Hrvatska

Zorislav Antun Petrović, predsjednik

Skip to content