Novosti

Uz bolju edukaciju do prava na informaciju

Kroz devet mjeseci provedbe projekta Otvorena vrata u Gradu Zaboku porastao je ne samo broj građana upoznatih sa Zakonom o pravu na pristup informacijama već i broj građana koji su koristili svoja prava na informaciju, a k tome su bili i zadovoljniji odgovorima. Pokazalo je to istraživanje koje je 4. i 5 . studenog na reprezentativnom uzorku u gradu Zaboku provela agencija Promocija plus. Od 700 anketiranih građana Zaboka njih 67,3 posto je znalo da postoji Zakon o pravu na pristup informacijama, 4,2 posto više nego u veljači, neposredno prije nego što se krenulo s provedbom projekta. U istom razdoblju je za gotovo četvrtinu porastao broj građana koji znaju od koga mogu zatražiti informaciju: u studenom je njih 25 posto znalo da su to tijela javne vlasti, dok je u veljači taj postotak iznosio svega 20,3 posto.

U devet mjeseci realizacije projekta porastao je i postotak građana koji su tražili informaciju od tijela javne vlasti: s 20 posto u veljači na 21,4 posto u studenom, pri čemu je bitno porastao i broj građana koji su bili u potpunosti zadovoljni dobivenim odgovorom bilo (s 40,7 posto na 44,7 posto)l. Posebno ohrabruje rast broja građana zadovoljnih informacijom dobivenom od samog grada Zaboka, kojih je više za preko petine. U veljači je takvih bilo 23,6 posto, a u studenom 28,7 posto, pri čemu se istodobno broj građana koji su djelomično ili potpuno nezadovoljni dobivenim informacijama smanjio za 1,7 posto, odnosno 0,4 posto.

U sklopu projekta je bila tiskana brošura koja je bila distribuirana svim domaćinstvima na području Grada Zaboka, održana su predavanja srednjoškolcima i predstavnicima mjesnih odbora te uspostavljen infopunkt o pravu na pristup informacijama u zabočkoj knjižnici. Također, ove godine je Grad Zabok postavio novu, redizajniranu internet stranicu, što je sve doprinijelo boljoj upoznatosti građana s pravom na informaciju. Najslabije su upoznati građani stariji od 61 godine i oni u dobi od 18-30 godina, među kojima samo 57 posto, odnosno 57,1 posto zna za pravo na informaciju. U budućnosti bi se ovaj postotak mogao povećati organiziranjem predavanja u srednjim školama odnosno u udrugama umirovljenika.

Projekt “Otvorena vrata” provode TIH i Grad Zabok od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine s ciljem educiranja i informiranja građana o načinima dobivanja informacija od tijela javne vlasti, a njegovu provedbu financijski je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva sa 141.663,90 kuna kroz program “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva”.

za Transparency International Hrvatska

Zorislav Antun Petrović, predsjednik

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content