Novosti

UZ SUFINANCIRANJE EU: Komunalno Zabok kupilo novo vozilo s nadogradnjom

Nakon što je tvrtka Komunalno-Zabok d.o.o. pokrenula postupak javne nabave komunalnog vozila 7. siječnja u sklopu projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ KK.06.3.1.18.0062 kao korisnik, sa partnerima na projektu MGOR i FZOEU, te nakon što je potpisan Ugovor o isporuci vozila 9. veljače, izvršena je i primopredaja komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada između tvrtke KOMOP d.o.o. Zagreb kao Prodavatelja i tvrtke Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok kao Naručitelja dana 18. veljače.

Marka vozila: FAUN ROTOPRESS 16m³ namijenjeno je za odvojeno prikupljanje korisnog otpada (papir, plastika, staklo i dr.) na području grada Zabok i općine Bedekovčina.

Provedba projekta doprinijet će većoj stopi iskoristivosti otpada i nižu emisiju stakleničkih plinova u okoliš te ublažavanje negativnih učinaka na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu. Cilj je i osvijestiti građane da je pravilno odložen otpad korisna sirovina pa su projektom predviđene aktivnosti koje će im omogućiti upoznavanje s mjerama, načinima i postupcima za odvajanje otpada s posebnim naglaskom na poštivanje hijerarhije gospodarenja otpadom kroz sprječavanje nastanka otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

Ciljane skupine projekta su cjelokupno stanovništvo Grada Zabok i Općine Bedekovčina te zaposlenici Komunalno – Zabok d.o.o. Zabok. Potrebe stanovnika odnose se na unaprjeđenje usluge prikupljanja komunalnog otpada te dodatne edukacije o načinima odvajanja otpada u kućanstvima. Njima će biti pružena poboljšana usluga odvojenog prikupljanja otpada te će biti informirani o odgovornom postupanju s otpadom. Potrebe Komunalno-Zabok d.o.o. Zabok odnose se na sigurne radne uvjete te educiranje.

Ukupna vrijednost vozila iznosi 1.545.000,00 bez PDV-a. Navedena sredstva osigurana su putem EU strukturnih i investicijskih fondova u iznosu od 85% dok preostalih 15% troškova snosi tvrtka Komunalno-Zabok d.o.o.. Razdoblje provedbe projekta je od prosinca 2020.g. do lipnja 2021. godine (šest mjeseci).

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda“. „Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Komunalno-Zabok d.o.o.“

Skip to content