Novosti

VAŽNA OBAVIJEST – zatvaranje prometa radi rekonstrukcije mosta MOKRICE

Poštovani građani,

Radi rekonstrukcije mosta Mokrice, u vrijeme izvođenja radova od 2. 11. 2011. do 2. 3. 2012. zatvorit će se sav promet na državnoj cesti D 1, GP Macelj – Krapina – Zagreb, dionice 007, Gubaševo (D205) – čvor Zaprešić (A2), na dijelu od križanja sa državnom cestom D205 u Gubaševu do križanja sa državnom cestom D307 u Mokricama.


Preporučeni obilazni pravac za sva vozila
biti će državnom cestom D307 od državne ceste Dl do križanja sa krakom autoceste A2, autocestom A2 od čvora Zabok do čvora Sveti Križ Začretje, državnom cestom Dl od križanja sa krakom autoceste A2 u Začretju preko Brezove i Huma Zabočkog do Zaboka, u oba smjera.

Ovo je samo preporučeni obilazni pravac za koji su Hrvatske ceste d.o.o. ishodile odgovarajuće suglasnosti nadležnih subjekata koji upravljaju tim cestama.

Svi vozači, a osobito vozači osobnih vozila, mogu koristiti i druge, alternativne pravce prema vlastitom nahođenju.

Pri tome trebaju paziti na tehničke karakteristike tih cesta (najveća dopuštena visina na pojedinim dijelovima, dopuštena težina, dopušteno osovinsko opterećenje,…) i vidjeti da li sa svojim vozilom mogu tuda proći.

Skip to content