Novosti

VAŽNA OBAVIJEST – zatvaranje županijske ceste ŽC 2197, Bračak-Oroslavje

U ponedjeljak, 8. travnja 2013., zatvorit će se županijska cesta ŽC 2197 ( kod spoja sa D24 preko željezničke pruge) nadionici Bračak-Oroslavje, zbog početka pripremnih radova na čvoru Bračak i radova na prelaganju cjevovoda.

Također će se u okviru pripremnih radova potreban transport materijala odvijati iz kamenoloma Đurmanec autocestom A2 Zagreb – Macelj, od čvoraĐurmanec do čvora Sv. Križ –Začretje.

Po silasku s autoceste na čvoru Sv. Križ Začretje transport materijala će se odvijati državnom cestom D1 kroz Ciglenicu Zagorsku- Mirkovec – Brezova – Grdenci-Hum Zabočki, a zatim nastaviti državnom cestom D24 do čvora Bračak tepreko mosta Krapina na županijsku cestuŽC 2197.

Prema planiranim aktivnostima za potrebe pripremnih radova transport materijala će se vršiti sa cca10 kamiona u vremenu od 7 do 17 sati, a ovisno o potrebama gradilišta.

Jači intenzitet transporta materijala ( ovisno o napredovanju radova i vremenskim uvjetima) očekuje se nakon 10-ak dana o čemu će se pravodobno obavijestiti javnost.

TEHNIČKI OPIS

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum;

II dio Faze I od km 0+000,00 do km 0+770,00 (čvor Andraševec)

Izvođač uveden u posao 25.03 2013. Ugovorni rok izvedbe 20 mjeseci.

Radove izvodi: Viadukt d.d.

Vrijednost ugovora: 98.924.912,43 kn(bez PDV-a)

24.731.228,11 kn(PDV 25%)

123.656.140,54 kn(ukupno sa PDV-om)

Usluge nadzora obavlja zajednica ponuditelja:INSTITUT IGH d.d..-nositelj ponude

CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA d.o.o. – član zajednice ponuditelja

Vrijednost ugovora:6.266.115,00 kn(bez PDV-a)

1.566.528,75 kn (PDV 25%)

7.832.643,75 kn (ukupno sa PDV-om)

Čvor «Andraševec» omogućuje direktan pristup na jedan od ključnih javnih sadržaja u Krapinsko-zagorskoj županiji, bolnicu Bračak, te spoj niza naselja uz postojeću D24 na brzu cestu. U okviru priključka potrebno je izgraditi most «Bračak» dužine cca. 272 m na izmještenom dijelu županijske ceste ŽC2197, kojim se prelazi preko rijeke Krapine, željezničke pruge te državne ceste D24.

Kako bi izgradnjom brze ceste ( čvora Andraševec) promet u lokalnoj mreži prometnica ostao u funkciji projektirano je prelaganje državnih cesta D24, D307 i županijske ceste ŽC2197.

Projektirana je i spojna cesta od državne ceste D24 do preložene županijske ceste ŽC2197, te priključak prema postojećim izgrađenim objektima uz državnu cestu D24.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content