Novosti

VAŽNA OBAVIJEST – zatvaranje županijske ceste ŽC 2197, Bračak-Oroslavje

U ponedjeljak, 8. travnja 2013., zatvorit će se županijska cesta ŽC 2197 ( kod spoja sa D24 preko željezničke pruge) nadionici Bračak-Oroslavje, zbog početka pripremnih radova na čvoru Bračak i radova na prelaganju cjevovoda.

Također će se u okviru pripremnih radova potreban transport materijala odvijati iz kamenoloma Đurmanec autocestom A2 Zagreb – Macelj, od čvoraĐurmanec do čvora Sv. Križ –Začretje.

Po silasku s autoceste na čvoru Sv. Križ Začretje transport materijala će se odvijati državnom cestom D1 kroz Ciglenicu Zagorsku- Mirkovec – Brezova – Grdenci-Hum Zabočki, a zatim nastaviti državnom cestom D24 do čvora Bračak tepreko mosta Krapina na županijsku cestuŽC 2197.

Prema planiranim aktivnostima za potrebe pripremnih radova transport materijala će se vršiti sa cca10 kamiona u vremenu od 7 do 17 sati, a ovisno o potrebama gradilišta.

Jači intenzitet transporta materijala ( ovisno o napredovanju radova i vremenskim uvjetima) očekuje se nakon 10-ak dana o čemu će se pravodobno obavijestiti javnost.

TEHNIČKI OPIS

Brza cesta Popovec – Marija Bistrica – Zabok sa spojem na Breznički Hum;

II dio Faze I od km 0+000,00 do km 0+770,00 (čvor Andraševec)

Izvođač uveden u posao 25.03 2013. Ugovorni rok izvedbe 20 mjeseci.

Radove izvodi: Viadukt d.d.

Vrijednost ugovora: 98.924.912,43 kn(bez PDV-a)

24.731.228,11 kn(PDV 25%)

123.656.140,54 kn(ukupno sa PDV-om)

Usluge nadzora obavlja zajednica ponuditelja:INSTITUT IGH d.d..-nositelj ponude

CENTAR ZA ORGANIZACIJU GRAĐENJA d.o.o. – član zajednice ponuditelja

Vrijednost ugovora:6.266.115,00 kn(bez PDV-a)

1.566.528,75 kn (PDV 25%)

7.832.643,75 kn (ukupno sa PDV-om)

Čvor «Andraševec» omogućuje direktan pristup na jedan od ključnih javnih sadržaja u Krapinsko-zagorskoj županiji, bolnicu Bračak, te spoj niza naselja uz postojeću D24 na brzu cestu. U okviru priključka potrebno je izgraditi most «Bračak» dužine cca. 272 m na izmještenom dijelu županijske ceste ŽC2197, kojim se prelazi preko rijeke Krapine, željezničke pruge te državne ceste D24.

Kako bi izgradnjom brze ceste ( čvora Andraševec) promet u lokalnoj mreži prometnica ostao u funkciji projektirano je prelaganje državnih cesta D24, D307 i županijske ceste ŽC2197.

Projektirana je i spojna cesta od državne ceste D24 do preložene županijske ceste ŽC2197, te priključak prema postojećim izgrađenim objektima uz državnu cestu D24.

Skip to content