Novosti

VIII. TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI HRVATSKE od 14. do 20. svibnja 2018. godine

Poučni park Picelj kao član Hrvatskog botaničkog društva sudjeluje u obilježavanju VIII. Tjedna botaničkih i školskih vrtova, arboretuma i botaničkih zbirki HboD-a.

Program događanja u organizaciji Poučnog parka Picelj

Molimo Vas da najavite svoj dolazak na broj mobitela 098 163 4872 (Nikola Turk), od 9.00-13.00 sati.

PONEDJELJAK

14. SVIBNJA 2018.

LOKACIJA

10.30-11.00

Prezentacija „ŠTETNICI NA ŠUMSKOM DRVEĆU“

Željka Kušan, dipl. ing. šum.

Gradska galerija Zabok

11.00-12.00

Predstavljanje Projekta „ŠKOLA U ŠUMI, ŠUMA U ŠKOLI“

mr. sc. Irena Franjić, prof. biol. i kem.

Gradska galerija Zabok

17.00-18.00

Šetnja Poučnim parkom Picelj uz stručnu pratnju Željka Vukić, dipl.ing. agr.

Poučni park Picelj

UTORAK

15. SVIBNJA 2018.

9.00- 10.15

Pješačenje učenika nižih razreda OŠ K.Š.Đ od škole do Piclja uz pratnju planinarskih vodiča PD „Zagorske steze“ i radionicu „Orijentacija u prirodi; prikupljanje biljaka za determinaciju

OŠ Ksavera Šandora Gjalskog – Poučni park Picelj

10.30-11.40

Predavanje „VAŽNOST ZELENILA U URBANIM PODRUČJIMA“ Dunja Horvatin, EKO Oroslavje

Poučni park Picelj

3 grupe učenika – rotacija po radionicama

Radionica determinacije biljaka –„RAZLIKE IZMEĐU GOLOSJEMENJAČA I KRITOSJEMENJAČA

Predstavljanje projekta „Mušmula

– učenici OŠ K.Š.Đ. i Božena Dragčević, profesor mentor biologije

Šetnja Poučnim parkom Picelj uz stručnu pratnju Željka Vukić, dipl. ing. agr.

PETAK

18. SVIBNJA 2018.

17.30 -18.00

Prezentacija „ZAŠTO SU ŠUME VAŽNE?“ Ines Martinko, mag. ing. silv.

Poučni park Picelj

18.00 – 18.30

Prezentacija „DRAŽESNI PUPOLJCI SVIBANJSKI“

Željka Vukić, dipl. ing. agr.

Poučni park Picelj

18.30-19.00

Šetnja Poučnim parkom Picelj uz stručnu pratnju

Ines Martinko, mag. ing. silv.

Željka Vukić, dipl. ing. agr.

Poučni park Picelj

NEDJELJA

20. SVIBNJA 2018.

8.00-13.00

Radionica za građanstvo – „UREĐENJE POUČNOG PARKA PICELJ

Poučni park Picelj

PROGRAM DOGAĐANJA U ORGANIZACIJI GIMNAZIJE A.G. MATOŠA U ZABOKU 14. -18. 05. 2018.

Zbog ograničenog broja sudionika molimo Vas da svoj dolazak najavitena broj telefona 049/ 587-661 (u vremenu od 10-12 sati) ili na mail adresu gimagm-zabok@gimagm.hr

PONEDJELJAK, 14. SVIBNJA 2018.

9.25-10.10

Određivanje biljaka upotrebom programa Pl@ntNeta i dihotomskog ključa u Arboretumu – radionica – Ana Culej, prof.

UTORAK, 15. SVIBNJA 2018.

10.25 – 11.10

Čarolija cvijeća u našem vrtu – sadnja cvijeća – učenici Gimnazije A.G. Matoša Zabok

Prezentacija publikacije online “Poučni parka Picelj – Priručnik za određivanje vrsta “

SRIJEDA, 16. SVIBNJA 2018.

10.25-11.10

Predstavljanje projekta “Lumen” – Irena Futivić, prof.

ČETVRTAK, 17. SVIBNJA 2018.

12.05-12.50

Bakin čaj – radionica – Ana Culej, prof. i Irena Futivić, prof.

PETAK, 18. SVIBNJA 2018.

9.25- 10.10 i 12.05- 12.50

Botanički kviz – Irena Futivić, prof. i Ana Culej, prof.

Skip to content