Novosti

Voda će poskupjeti za oko 12 posto zbog povećanje naknade za korištenje vode

INTERVJU S POVODOM: Mario Mihovilić, direktor Zagorskog vodovoda uoči Svjetskog dana voda, 22. ožujka govori o projektima na području vodoopskrbe, poskupljenju vode, o djelatnosti odvodnje koju su prema odredbama Zakona o vodama preuzeli na sebe te o samoj kvaliteti vode.

Zagorski vodovod najveći je distributer i nositelj razvoja vodoopskrbe u Krapinsko-zagorskoj županiji te treći po veličini u Hrvatskoj. Osim proizvodnje i distribucije vode, preuzeo je na sebe i djelatnost javne odvodnje. Sukladno Zakonskoj regulativi Zagorski vodovod uveo je i certificirao HACCP sustav odnosno analizu opasnosti kritičnih kontrolnih točaka čijim se preventivnim djelovanjem osigurava zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Nema razloga za zabrinutost, voda nam je izuzetne kvalitete, ali će poskupjeti zbog povećanja naknadekorištenje vode. No, to nije odluka Zagorskog vodovoda, napominje, Mihovilić, već Vladina uredba.

Mirjana Bašak

ZABOK

Koja je najvažnija investicija Zagorskog vodovoda u ovom trenutku?

MIHOVILIĆ: Zagorski vodovod trenutno ima nekoliko investicija koje su pred završetkom ili početkom gradnje. Trenutno najvažnija investicija iz redovnog programa Hrvatskih voda je dovršetak “Rekonstrukcija crpne stanice Gredice“, ukupne vrijednosti investicije od 13.350.000 kuna. Početkom ljeta ove godine počinjemo s izgradnjom“V.S.Zabok“ i rekonstrukcijom i izgradnjom cjevovoda vezanih na C.S.Gredice“ iz programa EIB i CEB-a procijenjene ukupne vrijednosti investicije od 39.500.000 kuna. Nakon dugo vremena u travnju ćemo u pogon pustitivodu iz izvorišta Osredek Desinički za područje općine Desinić na što smo izuzetno ponosni.

ZL: Koji su još projekti u planu na području vodoopskrbe?

MIHOVILIĆ: Planiramo završiti “Magistralni cjevovod V.S. Kaštel – M.Bistrica – III etapa“, “Magistralni cjevovoda V.S. Harina Zlaka – V.S. Miljana i ove godine ih pustiti u pogon. Nastavljamo i s izgradnjom Vodoopskrbnog sustava Hraščina – Budinščina, a također počinjemo s izgradnjom“Vodoopskrbnog sustava na području općina Lobor, Mače i N. Golubovec, visoke zone općine Desinić“ za naselja prema Gori Košnićkoj, visoke zone općina K. Toplice, Sv.Križ Začretje i grada Zaboka“ I-faza (H.S.Klupci i dio cjevovoda).

ZL: Koliko košta priključak vode danas, a koliko je recimo, stajao prije 10 godina?

MIHOVILIĆ: Upola manje. Do mjeseca svibnja 2013. godine za priključak vode plaćala se naknada za priključenje jedinici lokalne samouprave prosječno cca. 3.500 kuna, različito po jedinicama lokalne samouprave i stvarni trošak izvođenja radova priključka Zagorskom vodovodu d.o.o., a sada se plaća samo stvarni trošak izvođenja radova priključka Zagorskom vodovod.

ZL: Do poskupljenja vode će doći zbog povećanja vodne naknade. Koliko će u prosjeku računi biti veći?

MIHOVILIĆ: Do poskupljena vode doći će zbog povećanja zakonske obveze povećanja naknade za korištenje voda, koja je bila 1,35 kn/m3, a od 01.04.2014. godine biti će 2,85 kn/m3 prema Uredbi o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda Vlade RH. Računi će se upovećati po toj osnovi cca12 posto.

ZL: Hoće li se dizati još koje stavke u računima?

MIHOVILIĆ: Zagorski vodovod u travnju neke povećati cijenu vode osim ranije navedene zakonske obveze povećanja naknade za korištenje voda prema Uredbi Vlade RH.

ZL: Ima li još zaselaka na području Krapinsko-zagorske županije koji nemaju vodu i koja su to područja?

MIHOVILIĆ: Možemo reći da je veći dio našeg vodoopskrbnog sustava izgrađen, ali ima i područja bez vode većinom na višim kotama. Trenutno je u izradi studija koje će definirati koji će se vodoopskrbni sustavi na području Krapinsko-zagorske županije još moći graditi sufinanciranjem preko fondova europske unije.

ZL: Što je s lokalnim vodovodimakojih je na području naše županije relativno puno? Kakve su njihove šanse da prežive u EU?

MIHOVILIĆ: Lokalni vodovodi imaju problem djelovanja u okviru postojećih zakona i većina ima problem pomanjkanja vode u sušnim razdobljima.

Sukladno Zakona o vodama članak 23. komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge, a prema članku 24. komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge.

Pravne osobe koje na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu isporučuju vodnu uslugu javne vodoopskrbe a koje nisu isporučitelji vodne usluge prema Zakonu o vodama, nastavljaju obavljati djelatnost javne vodoopskrbe do 31. ožujka 2015. godine. Sukladno Zakonu o vodama javni isporučitelj vodne usluge dužan je skrbiti o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sukladno propisima o hrani, skrbiti o tehničkoj ispravnosti građevina za javnu vodoopskrbu tetom cilju provoditi sustavne i stalne preglede i poduzimati mjere.

ZL: Kakva je kvaliteta naše vode?

MIHOVILIĆ: Voda iz izvorišta Lobor, Belečka Selnica, izvorište Mlačine Grabari i crpilišta Šibice izuzetne je kvalitete i konstantnog sastava. Od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor). Isporučena voda potrošačima je zdravstveno ispravna tj. rezultati ispitivanja sukladni su zahtjevima Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

Sukladno važećim odredbama Zakona o vodama (NN 56/13) komunalna društva i jedinice lokalne samouprave u obvezi su prenijeti djelatnost javne odvodnje na javnog isporučitelja, Zagorski vodovod d.o.o. Dana 31. prosinca 2013. godine Zagorski vodovod d.o.o. sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok preuzeo je djelatnost odvodnje od tvrtke Komunalno Zabok d.o.o., te je intencija da tijekom 2014. godine uslugu djelatnosti odvodnje preuzme na većem području Krapinsko-zagorske županije.

MIHOVILIĆ: Do mjeseca svibnja 2013. godine za priključak vode plaćala se naknada za priključenje jedinici lokalne samouprave prosječno cca. 3.500 kuna, različito po jedinicama lokalne samouprave i stvarni trošak izvođenja radova priključka Zagorskom vodovodu, a sada se plaća samo stvarni trošak izvođenja radova priključka Zagorskom vodovod.

Do poskupljena vode doći će zbog povećanja zakonske obveze povećanja naknade za korištenje voda, koja je bila 1,35 kn/m3, a od 01.04.2014. godine biti će 2,85 kn/m3
Izvor: Zagorski list

Skip to content