Novosti

Vrtić Zipkica predstavio se na konferenciji ‘Pomahajmo v svet’

Na Konferenciju ”Pomahajmo v svet” koja se održavala ovog petka u Sloveniji u Rimski Termama, za izlagače su bile izabrane i odgojiteljice Dječjeg vrtića Zipkica Danuta Lojna i Ankica Arl.

Konferencija se održala sa ciljem razmjene primjera dobre prakse iz sustava predškolskog odgoja, te predstavljanja Kurikuluma vrtića koji su u svoj rad uklopili i projekt Say hello to the world. Projekt je to koji je 2011.g. krenuli kao pilot projekt sa stručnim osobljem iz vrtića Radeče iz Goteborga, a do danas se proširio po cijelom svijetu.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici predškolskih ustanova iz Slovenije, Hrvatske i Italije. Dječji vrtić Zipkica tako je imao priliku predstaviti se s temom” Moj vrtić i ja” kroz prezentaciju i plakat koji je nastao u okviru sudjelovanja u projektu ”Say hello to the country” koji se od ove pedagoške godine provodi u mlađoj skupini Pužići koja surađuje sa slovenskim vrtićem Najdihojdica.

Zabočki vrtić zalaže se za stalno usavršavanje i poticanje što većeg broja aktivnosti uvažavajući potrebe i interese svakog djeteta. Sobe dnevnog boravka djece su laboratoriji u kojima djeca preuzimaju ulogu istraživača, umjetnika i prijatelja. Cijene se dječje ideje i koriste pri oblikovanju kurikuluma. Zajedno s djecom djeluje se tijekom igre i rada. Jedan od načina je i izrada projekta i njihova realizacija.

Namjera projekta Say hello to the world bila je da se djeca upute na samostalan rad i vlastito stvaralaštvo te proširivanje spoznaja. Razvijanje dječje sposobnosti na rad s drugima s naglaskom na upoznavanje različitih kultura, običaja te načina života bila je nit vodilja kroz čitav projekt. Uz podršku roditelja i odgojitelja, projekt je kod djece potaknuo razvijanje njihove kreativne strane i saznanje da se radom u timu može raditi ”brže i bolje”.

Najvažnija vrijednost koja je proizašla iz ovog projekta upravo je komunikacija ”jedni s drugima i jedni za druge” jer bez uspješne međuljudske komunikacije nema ni uspješnih djelovanja pa ni projekta kao što je ovaj.

Prikaz cijelog projekta zabočkog vrtića ušao je i u 2. Međunarodni zbornik strokovnih referatov projekta Pomahajmo v svet , a samo sudjelovanje u ovom projektu bilo je jedno predivno iskustvo i za djecu i djelatnike vrtića te osim sa slovenskim i vrtićem iz Litve, nadaju se još nekoj međunarodnoj suradnji.

Izvor: Zagorski list

Skip to content