Novosti

ZA ČIŠĆI OKOLIŠ – Potpisan sporazum za financiranje Piškornice

Pretovarna stanica u Gubaševom

VARAŽDIN – V.d. direktorica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Boženka Vranar potpisala je s županicom Krapinsko-zagorske županije Sonjom Borovčak, županima Darkom Korenom iz Koprivničko-križevačke županije, Predragom Štromarom iz Varaždinske županije te zamjenikom župana Međimurske županije Matijom Posavcem Sporazum o ulaganju Fonda u pripremne radove za Centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“, pretovarne stanice i sanaciju odlagališta na području te četiri županije. Prema Sporazumu Fond će osigurati stopostotna sredstva za financiranje preostalih pripremnih radova, izradu projektno-tehničke dokumentacije, izgradnju pretovarnih stanica, te radova na sanaciji odlagališta koja će se prijaviti za sufinanciranje fondovima Europske unije. Radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nužnih za što bržu realizaciju regionalnog centra „Piškornica“ te sanacije postojećih odlagališta i uspostave pretovarnih Fond će davanjem beskamatnih zajmova također financirati i otkupe zemljišta. Predviđeno je da se do sredine 2013. godine preda aplikacija u svrhu dobivanja sredstava za sufinanciranje izgradnje centra i sanacije postojećih odlagališta iz strukturnih fondova EU.U sklopu uspostave integriranog sustava gospodarenja otpadom u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj uz centar za gospodarenje otpadom Piškornica, koji se nalazi na području općine Koprivnički Ivanec, predviđena je i izgradnja šest pretovarnih stanica od čega četiri veće na lokacijama Gubaševo (Zabok), Motičnjak (Varaždin), Jerovec (Ivanec) i Totovec (Čakovec), a dvije manje u Križevcima i Đurđevcu. Na lokacijama pretovarnih stanica nalazit će se reciklažna dvorišta odakle će se sakupljeni sortirani otpad specijalnim kamionima prevoziti u Piškornicu na daljnju mehaničko-biološku obradu. Potpisnici su iskazali zadovoljstvo jer se realizacijom ovog projekta osiguravaju pretpostavke za zbrinjavanjem otpada primjenom najviših tehničko-tehnoloških ekoloških standarda na dobrobit 550 tisuća stanovnika koji žive na području ove četiri sjeverozapadne županije. (zl)

Na lokacijama pretovarnih stanica nalazit će se reciklažna dvorišta odakle će se sakupljeni sortirani otpad specijalnim kamionima prevoziti u Piškornicu na daljnju mehaničko-biološku obradu.

Izvor: Zagorski list

Skip to content