U četvrtak je održana izborna skupština Zagorske lige protiv raka. Za predsjednika je ponovo izabran Stanko Belina, a za potpredsjednike Nataša Smiljanec Lamot, Mario Fučkar i Anamarija Božić. Glavna tajnica je Patricija Lulić, stručni tajnik Mirko Lovrečić, nova glasnogovornica Lucija Hršak, a međunarodna tajnica Anita Makar.
Članovi poručuju kako s mladim snagama nastavljaju raditi na primarnoj prevenciji svih oblika raka.