Novosti

Za provedbu programa Mreže udruga Zagor i CESI KZŽ osigurala 450 tisuća kuna

Krapinsko-zagorska županija osigurala je 450 tisuća kuna potpora za provedbu trogodišnjih programa Mreže udruga Zagor i Cesi – Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Ugovore je sa predstavnicama Mreže udruga Zagor i CESI, Ivanom Radanović i Natašom Bijelić, potpisao župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar u Zaboku u srijedu, 18. svibnja 2016. godine.


Mreža udruga Zagor
ostvarila je pravo na dodjelu 225 tisuća kuna potpora za provedbu programa Centra za mlade Krapinsko-­zagorske županije, čiji je osnovni cilj osnaživanje organizacija civilnog društva u pružanju usluga.


CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
također je ostvario pravo na dodjelu 225 tisuća kuna i to za provedbu programa podrške ženama žrtvama nasilja u obitelji na području Krapinsko­-zagorske županije.
Nakon potpisivanja ugovora, župan Željko Kolar je pohvalio dosadašnji rad Mreže udruga Zagor i CESI te je dodao: „Krapinsko-zagorska županija ima nultu stopu tolerancije na nasilje. Izrazito cijenimo rad CESI-ja na zaštiti ženskih prava, provođenju aktivnosti u suzbijanju nasilja i senzibilizaciji javnosti o nasilju. Također želim pohvaliti i rad Mreže udruga Zagor, koja okuplja mlade. Ulaganje u mlade uvijek je najbolje ulaganje, a razvoj civilnog društva nema alternativu“, rekao je župan te na kraju dodao da je, kad je u pitanju podrška ženama žrtvama nasilja u obitelji, u planu i gradnja sigurne kuće. Potpisivanju ugovora nazočila je i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek.
Izvor: www.kzz.hr

Skip to content