Novosti

Zabočki poduzetnici oslobođeni od plaćanja komunalne naknade

Zabočki poduzetnici oslobođeni od plaćanja komunalne naknade ako im je bio obustavljen rad

Popunjeni i od odgovorne osobe ovjereni Zahtjev predaje se do gore navedenog roka na e-mail adresu: komunalna-naknada@zabok.hr ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok

U svrhu pomoći gospodarstvu i prevladavanja poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, iz Grada Zaboka pozivaju sve vlasnike/korisnike poslovnih prostora na području grada u kojima se obavljaju djelatnosti koje su bile obuhvaćene mjerom obustave rada propisane Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 18. travnja 2020. godine, da najkasnije do 31. svibnja 2020. godine upravnom tijelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva podnesu pisani Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti (COVID – 19).

Popunjeni i od odgovorne osobe ovjereni Zahtjev predaje se do gore navedenog roka na e-mail adresu: komunalna-naknada@zabok.hr ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok. Zahtjev se podnosi na propisanom Obrascu, te obavezno mora sadržavati sve bitne elemente, temeljem kojih će se moći ocijeniti osnovanost i opravdanost istoga. Obveznici plaćanja oslobodit će se obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za ožujak u iznosu od 50 posto od iznosa mjesečne naknade te za travanj u stopostotnom iznosu mjesečne naknade, uz uvjet da s danom podnošenja Zahtjeva za oslobođenje nemaju nepodmirenih dospjelih obveza iz prethodnih godina prema Gradu Zaboku.

Po zaprimanju i obradi Zahtjeva, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, na dokaziv će način zaprimiti pisanu Obavijest o oslobađanju od obveze plaćanja iste.

Skip to content