Novosti

ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.

PROJEKT

„Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica“

Zagorski vodovod d.o.o. je, kao Korisnik projekta, u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, za projekt „Prilagodba studije izvodljivosti projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje, Geotehnička prospekcija trase glavnog kolektora aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica, Rješavanje imovinskopravnih odnosa aglomeracija Zabok i Zlatar Bistrica“,s Ministarstvom poljoprivrede kao posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama, ko posredničkim tijelom razine 2, dana 22.12.2014. godine, potpisao:

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – EN.2.1.11-0073

  • Ugovor o sufinanciranju projekta.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je do 1.965.000,00 kuna (bez PDV-a), od čega sufinanciranje iz Kohezijskog fonda iznosi 85 %, dok će preostali dio od 15% financirati Zagorski vodovod d.o.o.

Projekt obuhvaća izradu studijske, tehničke i projektne dokumentacije, dokumentacije za nadmetanje za javnu nabavu opreme/usluga/radova, te izradu aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje Aglomeracije Zabok i Zlatar za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Po provedenim postupcima javne nabave, Zagorski vodovod d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 02.07.2015. g. sklopio Ugovor za izradu studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar za sufinanciranje iz fondova Europske unije u vrijednosti od 1.760.176,55 kuna (bez PDV-a), dok Prilagodbu Studije izvodljivosti izrađuje VPB d.d. temeljem ugovora od 01.09.2014. g., u vrijednosti od 196.000,00 kn (bez PDV-a).

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

U odnosu na navedeni projekt, ovih dana predan je aplikacijski paket dokumenata nadležnim posredničkim tijelima, na usuglašavanje.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

članak sa podacima o projektu – http://lineal2.si/zabokzlatar/

Download EN-2-1-11-0073.docx
Skip to content