Zakup poslovnog prostora – Arhiva

Nogometni klub Mladost Zabok, u svojstvu upravitelja Sportskog centra Zaseka Zabok raspisuje javni natječaj za zakup društvenog doma u svrhu provođenja projekata i aktivnosti od društvenog interesa na području grada Zaboka. Natječajna dokumentacija može se preuzeti na linku ispod. Natječaj je objavljen u Zagorskom listu, u izdanju od 21.05.2019.

Za rad udruga i organizacija civilnog društva na području Grada Zaboka          

Grad Zabok raspisuje javni natječaj za dodjelu na korištenje poslovnih prostora u svom vlasništvu udrugama i organizacijama civilnog društva koje provode projekte i programe od interesa za opće dobro.

Nekretnine se dodjeljuju temeljem Odluke o dodjeli nekretnina Grada Zaboka na korištenje organizacijama civilnog društva (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 31/15.). 

Javni natječaj za dodjelu gradske nekretnine na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro

Rang lista za dodjelu nekretnine poslovnog prostora na korištenje organizacijama civilnog društva

Zaključak o poslovnim prostorima koji se daju na korištenje.

Odluku o visini naknade za korištenje poslovnih prostora.

Zaključak o objavi javnog natječaja.

Tekst javnog natječaja.

Obrazac OCDN1.

U Zaboku, 19.12.2016. 10:00 sati.

GRAD ZABOK
Ured Grada
 
Rang lista po provedenom natječaju.

Priloženi dokumenti

Skip to content