Zakup poslovnog prostora

ZAKUP POSLOVNIH I OSTALIH PROSTORA

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 372-03/21-01/002

URBROJ: 2197/01-03/3-21-4

Zabok, 21.01.2021.

PREDMET: Raspisivanje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora oznake P-9, u zgradi na adresi M. Gupca 22/II

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine” br. 125/11., 64/15., 112/18.) te članka 4. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/19.) gradonačelnik Grada zaboka, Ivan Hanžek, oec., dana 21.01.2021. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I. Objavljuje se Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Ulici Matije Gupca 22/II (zgrada suda) u Zaboku, površine 21,50m2 na II. katu zgrade, oznake P 9, za obavljanje uredskih djelatnosti. Prostor se daje u zakup na određeno vrijeme od tri godine.

II. Javni natječaj objavit će se dana 21. siječnja 2021. godine na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr, Oglasnoj ploči Grada Zaboka te obavijest o istome u tjedniku „Zagorski list“.

III. Tekst natječajne dokumentacije prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Priloženi dokumenti

Skip to content