Novosti

Započela provedba projekta “Zabok s mladima”

Grad Zabok s partnerima Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator započeo je s provedbom projekta „Zabok s mladima“. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka. Kroz zajednički rad udruga i Grada radit će se na jačanju kapaciteta mladih, organizacija civilnoga društva i Grada Zaboka koji će pomoći u stvaranju aktivnog građanstva, razvijati lokalno partnerstvo za projekte i programe mladih te ojačati međusektorsku suradnju. Jedan od rezultata projekta je i donošenje lokalnog programa za mlade za razdoblje 2016.-2020. koji će osigurati strateško djelovanje lokalnog partnerstva i relevantnih dionika za potporu mladima Grada Zaboka. Kroz edukacije, javne akcije, informiranje mladih, istraživanje te zajednički rad raditi će se na kvalitetnoj izradi lokalnog programa za mlade ali i na razvoju aktivnog građanstva i mladih na području grada Zaboka. Projekt je počeo 04. studenog i trajati će 12 mjeseci te su na suradnju pozvani svi koji se žele uključiti svojim idejama za što kvalitetniji Program za mlade. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok a ukupna vrijednost je 76.280 kuna.

Objava 11.11. 2015.

Skip to content