Novosti

Započeli su radovi na izgradnji paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu D1 – Faza II

Započeli radovi na izgradnji paralelne prometnice sa spojem preko rijeke Krapine na državnu cestu D1 – Faza II, ukupne duljine 1,00 km. Investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o., a izvođač radova Colas Hrvatska d.o.o. Vrijednost investicije iznosi 6.070.000,00 kn.

Vlada RH je na svojoj sjednici održanoj dana 11.6.2014. donijela Odluku o proglašenju projekta pod nazivom Regionalni centar za gospodarenje otpadom(RCGO) sjeverozapadne Hrvatske Piškornica strateškim projektom RH. RCGO Piškornica namijenjen je zbrinjavanju miješanog komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada s područja četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske). Vrijednost ukupnih troškova projekta RCGO Piškornica, procijenjena sukladno izrađenoj dokumentaciji iznosi oko 760.000.000,00 HRK. Projekt RCGO Piškornica obuhvaća izgradnju centra za gospodarenje otpadom i dvije pretovarne stanice (od kojih se jedna nalazi u Zaboku uz trasu predmetne prometnice) uz izgradnju prateće infrastrukture (pristupna prometnica, komunalna infrastruktura na centru i pretovarnim stanicama i dr.).

Download odluka-VladeRH.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content