Novosti

ZAPOČELO JE ZAPRIMANJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U USTANOVAMA DRUGIH OSNIVAČA

Temeljem Odluke o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 20/23.) stvoreni su uvjeti za sufinanciranje programa odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača, od strane Grada Zaboka.

Za djecu koja zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, imaju prebivalište na području Grada Zaboka, a koji su korisnici redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača, Grad Zabok sufinancirati će ekonomsku cijenu programa tih ustanova u iznosu 50 % njihove ekonomske cijene ali najviše 50 % ekonomske cijene redovitog programa dječjeg vrtića kojeg je osnivač. 

Za ostvarenje prava, gradonačelniku Grada Zaboka podnosi se zahtjev uz koji je potrebno priložiti:

  1. dokaz o prebivalištu djeteta na području Grada Zaboka
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Zaboka za oba roditelja, odnosno jednog roditelja ukoliko se radi o samohranom roditelju ili jednoroditeljskoj obitelji i
  3. potvrdu Dječjeg vrtića Zipkica da dijete nije upisano u dječji vrtić zbog nedostatnih kapaciteta.

Osim ako se ne radi o djetetu koje polazi  programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju u ustanovama drugih osnivača, pravo na sufinanciranje može se ostvariti samo za dijete koje nije upisano u Dječji vrtić Zipkica iz razloga nedostatnih kapaciteta.

Za ostvarenje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju u ustanovama drugih osnivača, potrebno je priložiti:

  1. dokaz o prebivalištu djeteta na području Grada Zaboka
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Zaboka za oba roditelja, odnosno jednog roditelja ukoliko se radi o samohranom roditelju ili jednoroditeljskoj obitelji i
  3. potvrdu ustanove drugog osnivača da dijete polazi program predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju.

Gradonačelnik podnositelju zahtjeva izdaje suglasnost o odobravanju zahtjeva u tekućoj godini, najduže na razdoblje do kraja pedagoške godine. 

Zahtjevi se podnose:

  • poštom na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok
  • osobno: u pisarnicu Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok
  • elektroničkom poštom: petra@zabok.hr

Zahtjevi se obrađuju redom zaprimanja, bez obzira na datum slanja.

https://www.zabok.hr/wp-content/uploads/2023/05/Privola-za-prikupljanje-i-obradu-osobnih-podataka-1.docx

https://www.zabok.hr/wp-content/uploads/2023/05/Zahtjev-za-sufinanciranje-ekonomske-cijene-programa-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-u-ustanovama-drugih-osnivaca-1.docx

https://www.zabok.hr/wp-content/uploads/2023/05/Odluka-o-sufinanciranju-programa-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-u-ustanovama-drugih-osnivaca-1.pdf

Skip to content