Novosti

Završeni su građevinski i hortikulturni radovi na autobusnom ugibalištu u Špičkovini.

Na zadovoljstvo građana, posebno školaraca i gostiju, uređeno je autobusno ugibalište u Špiškovini.
U Zaboku, 26. 10. 2012.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content