Novosti

Zbrinjavanje napuštenih životinja sukladno Odluci o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama

S obzirom na učestale pozive građana i informiranja javnosti oko uloge komunalnog redara u zbrinjavanju napuštenih životinja, ukazujemo na odredbe Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 3/19.) koja se nalazi u prilogu ove objave.
Prema članku 22. te Odluke, nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od 3 dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište, osim ako je životinju u tom roku vratio vlasniku. Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do povratka posjedniku ili predaje skloništu. Životinje se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi vlasnik. Dakle, ako pronađete napuštenu životinju, dužni ste je zbrinuti i obavijestiti sklonište ili vlasnika, a do predaje istima, pružiti joj odgovarajuću skrb.

Sklonište Luč Zagorja, Selnica bb, Marija Bistrica:
Kontakt: 049/444-060, 091/330-0573

Skip to content