Novosti

ZJVP Zabok – od velikog povjerenja svih Zagoraca

Profesionalna zagorska vatrogasna postrojba započela je sa operativnim radom na području naše županije 16. ožujka 1995. godine. Od osnutka prelazila je trnovit put, od teških početaka, zastarjelih vozila i opreme, prikupljanja iskustava samih vatrogasaca, pa do izlaska postrojbe iz MUP-a RH 2000. Stvorili smo dvije postrojbe, ZJVP sa sjedištem u Zaboku i JVP Grada Krapine- rekao nam je Dražen Sinković, zapovjednik ZJVP.

Više od 6 tisuća intervencija

U ovih 15 godina rada, profesionalni zagorski vatrogasci odradili su više od 6 tisuća intervencija, te spasili mnogobrojne ljudske živote i materijalna dobra Zagoraca. –Kad se prisjećamo tih početaka, moramo ovdje zahvaliti svim dobrovoljnim vatrogasnim društvima i lokalnim samoupravama na čijem području djelujemo, uz čiju smo suradnju i zajedničkim radom došli do današnjih iskustava, znanja i opreme, pa smo tako, s ponosom mogu reći, odradili sve aktivnosti i zadaće zbog kojih smo i osnovani- naglašava Sinković.

Na čelu ZJVP Zabok je ravnatelj Milan Zubić, ing zaštite od požara.

-Njen dosadašnji rad i djelovanje, posebice u spašavanju ljudi i imovine, dovelo je do toga da ZJVP Zabok uživa veliku podršku cijelog Zagorja i vodećih ljudi svih lokalnih vlasti- govori nam ravnatelj Zubić.

U sastavu vatrogasne postaje Zabok ustrojen je i VOC, kao jedinstveno operativno–komunikacijsko središte za područje cijele županije. -Ideja o ovakvom ustroju naišla je na veliku podršku kod svih čelnika općina i gradova i posebno kod županijskih vlasti, tako da je ova inicijativa rezultirala sklapanjem sporazuma o osnivanju Zagorske Javne Vatrogasne Postrojbe u jesen 2005.g. Ista je registrirana pri trgovačkom sudu i počela djelovati sa datumom 15. rujna 2005. godine- dodaju nam sugovornici Sinković i Zubić.

Financiranje ovom ustanovom riješeno je na način da osnivači, znači Općine i Gradovi uplaćuju zakonom propisani iznos s osnova povrata 1,3 % ostvarenog poreza na dohodak, dok se ostatak sredstava namiruje iz državnog fonda za poravnanje. -ZJVP Zabok danas predstavlja ozbiljan i operativno odgovoran segment zaštite od požara te cjelokupnog sustava zaštite i spašavanja mještana i njihove imovine na području djelovanja, ali i šire- kaže nam zapovjednik Sinković. Možemo spomenuti kako po obliku svog ustrojstva i načinu suosnivanja od strane 23 općine i gradova ova ustanova čini jedinstven primjer organiziranosti profesionalnog vatrogastva u Hrvatskoj, te da je suradnja ZJVP Zabok sa dobrovoljnim vatrogastvom primjerena i na vrlo visokoj razini i ono dobiva od ZJVP Zabok svu potrebnu stručnu i edukacijsku pomoć.

Zabočki vatrogasci-uvijek spremni

-Djelatnici ZJVP Zabok sa pripadajućom opremom sudjeluju na svim vatrogasnim vježbama sa DVD-ima zbog što bolje operativne usklađenosti na intervencijama- naglašava Dražen Sinković, te dodaje kako ‘kadrovska struktura uposlenika ZJVP, njihovo iskustvo, znanje i visok stupanj odgovornosti jamči kvalitetan rad i stručno obavljanje vatrogasne djelatnosti’. ‘Popunom vatrogasnih sprava, opreme i vozila sukladno «Pravilniku o minimumu tehničke opreme za obavljanje vatrogasne djelatnosti», stekli su se svi uvjeti za sigurno, brzo i kvalitetno obavljanje vatrogasnih djelatnosti u skladu sa pravilima struke’, rekli su nam vodeći ljudi ZJVP Zabok.

U planu izgradnja Vatrogasnog centra

-Također, moramo spomenuti i ideju o izgradnji Vatrogasnog centra KZŽ, koji bi bio smješten u Zaboku. Ishođene su lokacijska i građevinska dozvola, ali zbog ekonomske krize za sada nismo u mogućnosti realizirati ovaj projekt. Prilikom kadrovskog popunjavanja ZJVP Zabok koje se obavljalo prema Procjeni od ugroženosti od požara na području našeg djelovanja, ukazala se i potreba za otvaranjem dislokacijskih baza u Klanjcu i Mariji Bistrici. Nakon što je i to riješeno, ubrzao se i olakšao dolazak naših djelatnika na intervencije u rubna i udaljenija područja, te tako sa dobro osposobljenim ljudima i svom opremom koju posjedujemo, činimo sve kako bi stanovnici Hrvatskog zagorja bili što sigurniji. – zaključuju zapovjednik Dražen Sinković i ravnatelj ZJVP Zabok Milan Zubić.

Izvor: Dean Stulić, Zagorski list

Skip to content